Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

9.42
Số lượng đánh giá: 19
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong, Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenv1.com, ngonphongcomics.com
Lượt xem: 1036
Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 39 17/01/2018
Chap 38 15/01/2018
Chap 37 11/01/2018
Chap 36 08/01/2018
Chap 35 03/01/2018
Chap 34 02/01/2018
Chap 33 31/12/2017
Chap 32 29/12/2017
Chap 31 28/11/2017
Chap 30 04/11/2017
Chap 29 10/08/2017
Chap 28 08/08/2017
Chap 27 28/06/2017
Chap 26 27/06/2017
Chap 25 01/05/2017
Chap 24 30/04/2017
Chap 23 28/04/2017
Chap 22 27/04/2017
Chap 21 26/04/2017
Chap 20 26/03/2017
Chap 19 25/03/2017
Chap 18 17/01/2017
Chap 17 09/01/2017
Chap 16 04/01/2017
Chap 15 03/01/2017
Chap 14 01/01/2017
Chap 13 28/12/2016
Chap 12 05/12/2016
Chap 11 26/11/2016
Chap 10 21/11/2016
Chap 9 16/11/2016
Chap 8 14/11/2016
Chap 7 30/10/2016
Chap 6 29/10/2016
Chap 5 25/10/2016
Chap 4 23/10/2016
Chap 3 09/10/2016
Chap 2 07/10/2016
Chap 1 28/09/2016

Bình luận

VN All Tet campaign 2018
Tết 2018