SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

8.22
Số lượng đánh giá: 27
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 2669

- Lẽ nào... ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên... cũng là Quân Vô Tà? - Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 17 09/12/2019
Chap 16 06/12/2019
Chap 15 01/12/2019
Chap 14 30/11/2019
Chap 13.2 28/11/2019
Chap 13.1 25/11/2019
Chap 12.2 20/11/2019
Chap 12.1 17/11/2019
Chap 11.2 12/11/2019
Chap 11.1 10/11/2019
Chap 10.2 06/11/2019
Chap 10.1 03/11/2019
Chap 9.2 30/10/2019
Chap 9.1 28/10/2019
Chap 8.2 27/10/2019
Chap 8 20/10/2019
Chap 7 13/10/2019
Chap 6 06/10/2019
Chap 5 29/09/2019
Chap 4 22/09/2019
Chap 3 16/09/2019
Chap 2 14/09/2019
Chap 1 13/09/2019

Bình luận