SBO Top Mobile
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

9.16
Số lượng đánh giá: 61
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 4687

- Lẽ nào... ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên... cũng là Quân Vô Tà? - Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 39 30/03/2020
Chap 38 28/03/2020
Chap 37 25/03/2020
Chap 36 20/03/2020
Chap 35 16/03/2020
Chap 34 12/03/2020
Chap 33 10/03/2020
Chap 32 05/03/2020
Chap 31 03/03/2020
Chap 30 28/02/2020
Chap 29 24/02/2020
Chap 28 31/01/2020
Chap 27 22/01/2020
Chap 26 13/01/2020
Chap 25 08/01/2020
Chap 24 07/01/2020
Chap 23 29/12/2019
Chap 22 26/12/2019
Chap 21 24/12/2019
Chap 20 19/12/2019
Chap 18 14/12/2019
Chap 17 09/12/2019
Chap 16 06/12/2019
Chap 15 01/12/2019
Chap 14 30/11/2019
Chap 13.2 28/11/2019
Chap 13.1 25/11/2019
Chap 12.2 20/11/2019
Chap 12.1 17/11/2019
Chap 11.2 12/11/2019
Chap 11.1 10/11/2019
Chap 10.2 06/11/2019
Chap 10.1 03/11/2019
Chap 9.2 30/10/2019
Chap 9.1 28/10/2019
Chap 8.2 27/10/2019
Chap 8 20/10/2019
Chap 7 13/10/2019
Chap 6 06/10/2019
Chap 5 29/09/2019
Chap 4 22/09/2019
Chap 3 16/09/2019
Chap 2 14/09/2019
Chap 1 13/09/2019

Bình luận