SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

8.88
Số lượng đánh giá: 43
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: NTruyen.info
Lượt xem: 2504

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư. Hừ! Lật bàn! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 49 05/12/2019
Chap 48 03/12/2019
Chap 47 25/11/2019
Chap 46 12/11/2019
Chap 45 05/11/2019
Chap 44 01/11/2019
Chap 43 28/10/2019
Chap 42.2 16/10/2019
Chap 42.1 10/10/2019
Chap 41 08/10/2019
Chap 40.2 07/10/2019
Chap 40.1 28/09/2019
Chap 39.2 25/09/2019
Chap 39.1 20/09/2019
Chap 38.2 19/09/2019
Chap 38.1 15/09/2019
Chap 37.2 14/09/2019
Chap 37.1 04/09/2019
Chap 36.2 30/08/2019
Chap 36.1 22/08/2019
Chap 35.2 16/08/2019
Chap 35.1 15/08/2019
Chap 34.2 09/08/2019
Chap 34.1 07/08/2019
Chap 33.2 06/08/2019
Chap 33.1 05/08/2019
Chap 32.2 25/07/2019
Chap 32.1 24/07/2019
Chap 31.2 23/07/2019
Chap 31.1 16/07/2019
Chap 30.2 15/07/2019
Chap 30.1 12/07/2019
Chap 29.2 11/07/2019
Chap 29.1 10/07/2019
Chap 28 09/07/2019
Chap 27.2 24/06/2019
Chap 27.1 22/06/2019
Chap 26.2 15/06/2019
Chap 26.1 13/06/2019
Chap 25.2 06/06/2019
Chap 25.1 04/06/2019
Chap 24.2 03/06/2019
Chap 24.1 29/05/2019
Chap 23.2 24/05/2019
Chap 23.1 23/05/2019
Chap 22.2 15/05/2019
Chap 22.1 14/05/2019
Chap 21.2 10/05/2019
Chap 21.1 09/05/2019
Chap 20.2 07/05/2019
Chap 20.1 06/05/2019
Chap 19.2 05/05/2019
Chap 19.1 29/04/2019
Chap 18.2 28/04/2019
Chap 18.1 28/04/2019
Chap 17 26/04/2019
Chap 16 25/04/2019
Chap 15 24/04/2019
Chap 14 23/04/2019
Chap 13 17/04/2019
Chap 12 16/04/2019
Chap 11.5 15/04/2019
Chap 11 14/04/2019
Chap 10 12/04/2019
Chap 9 10/04/2019
Chap 8 06/04/2019
Chap 7 03/04/2019
Chap 6.2 01/04/2019
Chap 6.1 31/03/2019
Chap 5 28/03/2019
Chap 4 24/03/2019
Chap 3 23/03/2019
Chap 2 22/03/2019
Chap 1 21/03/2019

Bình luận