Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

9.92
Số lượng đánh giá: 13
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ocumeo.com
Lượt xem: 89

Đường đường là một vương gia dưới một người trên vạn người mà lại thua một nha đầu. Hứ! Mau đem tất cả quyển sách của toàn bộ kinh thành đến đây, bổn vương không tin không có đủ 365 tư thế, nha đầu này sẽ quỳ phục dưới chân bổn vương.

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 31 20/08/2019
Chap 30 19/08/2019
Chap 29 18/08/2019
Chap 28 17/08/2019
Chap 27 13/08/2019
Chap 26 12/08/2019
Chap 25 11/08/2019
Chap 24 10/08/2019
Chap 23 09/08/2019
Chap 22 08/08/2019
Chap 21 07/08/2019
Chap 20 06/08/2019
Chap 19 03/08/2019
Chap 18 02/08/2019
Chap 17 01/08/2019
Chap 16 31/07/2019
Chap 15 30/07/2019
Chap 14 29/07/2019
Chap 13 28/07/2019
Chap 12 24/07/2019
Chap 11 23/07/2019
Chap 10 18/07/2019
Chap 9 17/07/2019
Chap 8 16/07/2019
Chap 7 15/07/2019
Chap 6 14/07/2019
Chap 5 10/07/2019
Chap 4 09/07/2019
Chap 3 07/07/2019
Chap 2 05/07/2019
Chap 1 03/07/2019

Bình luận