SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

8.68
Số lượng đánh giá: 19
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ocumeo.com
Lượt xem: 3481

Đường đường là một vương gia dưới một người trên vạn người mà lại thua một nha đầu. Hứ! Mau đem tất cả quyển sách của toàn bộ kinh thành đến đây, bổn vương không tin không có đủ 365 tư thế, nha đầu này sẽ quỳ phục dưới chân bổn vương.

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 69 23/11/2019
Chap 68 22/11/2019
Chap 67 21/11/2019
Chap 66 20/11/2019
Chap 65 19/11/2019
Chap 64 18/11/2019
Chap 63 05/11/2019
Chap 62 04/11/2019
Chap 61 03/11/2019
Chap 60 02/11/2019
Chap 59 16/10/2019
Chap 58 15/10/2019
Chap 57 14/10/2019
Chap 56 13/10/2019
Chap 55 12/10/2019
Chap 54 11/10/2019
Chap 53 10/10/2019
Chap 52 08/10/2019
Chap 51 07/10/2019
Chap 50 04/10/2019
Chap 49 03/10/2019
Chap 48 02/10/2019
Chap 47 01/10/2019
Chap 46 30/09/2019
Chap 45 29/09/2019
Chap 44 27/09/2019
Chap 43 26/09/2019
Chap 42 25/09/2019
Chap 41 24/09/2019
Chap 40 23/09/2019
Chap 39 22/09/2019
Chap 38 27/08/2019
Chap 37 26/08/2019
Chap 36 25/08/2019
Chap 35 24/08/2019
Chap 34 23/08/2019
Chap 33 22/08/2019
Chap 32 21/08/2019
Chap 31 20/08/2019
Chap 30 19/08/2019
Chap 29 18/08/2019
Chap 28 17/08/2019
Chap 27 13/08/2019
Chap 26 12/08/2019
Chap 25 11/08/2019
Chap 24 10/08/2019
Chap 23 09/08/2019
Chap 22 08/08/2019
Chap 21 07/08/2019
Chap 20 06/08/2019
Chap 19 03/08/2019
Chap 18 02/08/2019
Chap 17 01/08/2019
Chap 16 31/07/2019
Chap 15 30/07/2019
Chap 14 29/07/2019
Chap 13 28/07/2019
Chap 12 24/07/2019
Chap 11 23/07/2019
Chap 10 18/07/2019
Chap 9 17/07/2019
Chap 8 16/07/2019
Chap 7 15/07/2019
Chap 6 14/07/2019
Chap 5 10/07/2019
Chap 4 09/07/2019
Chap 3 07/07/2019
Chap 2 05/07/2019
Chap 1 03/07/2019

Bình luận