SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
Trù Nương Hoàng Hậu

Trù Nương Hoàng Hậu

8.8
Số lượng đánh giá: 15
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: a3manga.com
Lượt xem: 4891

Công chúa Lương quốc – Tô Diệp là huyền nữ không được sủng ái nhất, bị phái đến nước láng giềng hòa thân. Mẫu phi xuất thân trù nương dặn dò cô: muốn hoàn toàn nắm giữ được trái tim của một nam nhân, thì phải nắm giữ được dạ dày của hắn. Nhưng với một người có ước mơ ăn khắp thiên hạ như cô mà nói, thì việc tranh đoạt hậu cung rõ ràng đau đầu hơn việc củi gạo dầu muối trong phòng bếp nhiều… Sau này, Tô Diệp mới phát hiện, tất cả chuyện này đều có liên quan đến An Thế Linh Ngọc mà cô vẫn đeo. Âm mưu và chân tướng, yên ổn và sóng gió, tranh quyền và thật lòng, chỉ thiếu một vị thuốc là cô.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 65 18/12/2019
Chap 64 17/12/2019
Chap 63 16/12/2019
Chap 62 15/12/2019
Chap 61 13/12/2019
Chap 60 11/12/2019
Chap 59 09/12/2019
Chap 58 07/12/2019
Chap 57 06/12/2019
Chap 56 03/12/2019
Chap 55 30/11/2019
Chap 54 29/11/2019
Chap 53 28/11/2019
Chap 52 27/11/2019
Chap 51 26/11/2019
Chap 50 23/11/2019
Chap 49 21/11/2019
Chap 48 18/11/2019
Chap 47 17/11/2019
Chap 46 16/11/2019
Chap 45 15/11/2019
Chap 44 13/11/2019
Chap 43 11/11/2019
Chap 42 10/11/2019
Chap 41 08/11/2019
Chap 40 02/11/2019
Chap 39 01/11/2019
Chap 38 31/10/2019
Chap 37 30/10/2019
Chap 36 28/10/2019
Chap 35 22/10/2019
Chap 34 21/10/2019
Chap 33 19/10/2019
Chap 32 18/10/2019
Chap 31 15/10/2019
Chap 30 11/10/2019
Chap 29 10/10/2019
Chap 28 09/10/2019
Chap 27 08/10/2019
Chap 26 06/10/2019
Chap 25 05/10/2019
Chap 24 04/10/2019
Chap 23 29/09/2019
Chap 22 27/09/2019
Chap 21 26/09/2019
Chap 20 25/09/2019
Chap 19 24/09/2019
Chap 18 22/09/2019
Chap 17 21/09/2019
Chap 16 20/09/2019
Chap 15 12/09/2019
Chap 14 10/09/2019
Chap 13 08/09/2019
Chap 12 07/09/2019
Chap 11 05/09/2019
Chap 10 03/09/2019
Chap 8 27/08/2019
Chap 7 24/08/2019
Chap 6 21/08/2019
Chap 5 18/08/2019
Chap 4 17/08/2019
Chap 3 14/08/2019
Chap 2 13/08/2019
Chap 1 09/08/2019

Bình luận