Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Trao Đổi Vận Khí

Trao Đổi Vận Khí

9.4
Số lượng đánh giá: 47
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Manhua, Ngôn Tình
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 36020
Đang cập nhật...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 79 20/05/2019
Chap 78 15/05/2019
Chap 77 09/05/2019
Chap 76 04/04/2019
Chap 75 27/03/2019
Chap 74 21/03/2019
Chap 73 17/03/2019
Chap 72 13/03/2019
Chap 71 08/03/2019
Chap 70 05/03/2019
Chap 69 03/03/2019
Chap 68 27/02/2019
Chap 67 25/02/2019
Chap 65-66 19/02/2019
Chap 64 16/02/2019
Chap 63 13/02/2019
Chap 62 29/01/2019
Chap 61 24/01/2019
Chap 60 17/01/2019
Chap 59 09/01/2019
Chap 57 – 58 02/01/2019
Chap 56 10/12/2018
Chap 55 08/12/2018
Chap 54 05/12/2018
Chap 53 01/12/2018
Chap 52 27/11/2018
Chap 51 20/11/2018
Chap 50 19/11/2018
Chap 49 12/11/2018
Chap 48 08/11/2018
Chap 47 06/11/2018
Chap 46 02/11/2018
Chap 45 27/10/2018
Chap 44 18/10/2018
Chap 43 14/10/2018
Chap 42 12/10/2018
Chap 40-41 05/10/2018
Chap 39 19/09/2018
Chap 38 14/09/2018
Chap 37 06/09/2018
Chap 36 02/09/2018
Chap 35 28/08/2018
Chap 34 09/08/2018
Chap 33 03/08/2018
Chap 32 01/08/2018
Chap 31 25/07/2018
Chap 30 18/07/2018
Chap 29 16/07/2018
Chap 28 12/07/2018
Chap 27 10/07/2018
Chap 26 15/04/2018
Chap 25 09/04/2018
Chap 24 07/04/2018
Chap 23 23/03/2018
Chap 22 17/03/2018
Chap 21 14/03/2018
Chap 20 13/01/2018
Chap 19 12/01/2018
Chap 18 09/01/2018
Chap 17 04/01/2018
Chap 16 03/01/2018
Chap 15 02/01/2018
Chap 14 15/11/2017
Chap 13 21/08/2017
chap 12 07/08/2017
Chap 11 05/08/2017
Chap 10 27/05/2017
Chap 9 27/05/2017
Chap 8 06/05/2017
Chap 7 03/05/2017
Chap 6 27/04/2017
Chap 5 26/04/2017
Chap 4 25/04/2017
Chap 3 24/04/2017
Chap 2 23/04/2017
Chap 1 21/04/2017

Bình luận

Left Balloon Đóng