SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

4.67
Số lượng đánh giá: 3
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua, Ngôn Tình
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Mahiru Hi
Lượt xem: 665

Bộ truyện kể về một Thiên Sứ phản loạn, một Tử Thần lạc loài, một thiếu nữ loài người bị nguyền rủa, một đoạn vận mệnh chi luyến sinh ra từ một cây đàn dương cầm. Vì tìm kiếm những phím đàn bị thất lạc, cô gái loài người do dự giữa Tử Thần và Thiên Sứ. Lựa chọn của cô, sẽ thay đổi quỹ đạo của thế giới!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 76 27/05/2020
Chap 75 26/05/2020
Chap 74 22/05/2020
Chap 73 20/05/2020
Chap 72 20/05/2020
Chap 71 20/05/2020
Chap 70 20/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 69 13/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 68 08/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 67 06/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 66 04/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 65 01/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 64 29/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 63 26/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 62 24/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 61 22/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 60 17/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 59 15/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 58 10/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 57 06/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 56 03/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 55 01/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 54 27/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 53 23/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 52 22/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 51 19/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 50 16/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 49 12/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 48 07/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 47 05/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 46 29/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 45.5 24/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 45 20/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 44 16/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 43 13/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 42 09/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 41 06/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 40 02/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 39 30/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 38 24/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 37 22/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 36 19/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 35 14/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 34 10/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 33 08/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 32 03/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 31 01/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 30 27/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 29 25/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 28 21/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 27 19/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 26 14/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 25 12/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 24 06/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 23 06/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 22 06/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 21 03/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 20 30/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 19 28/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 18 25/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 17 22/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 16 20/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 15 19/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 14 15/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 13 14/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 12 14/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 11 11/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 10 11/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9 05/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8 04/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7 04/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6 04/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5 04/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4 03/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3 02/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2 01/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1 31/10/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 0 30/10/2019

Bình luận