SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản

9.83
Số lượng đánh giá: 6
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: a3manga.com
Lượt xem: 3956

Thanh mai trúc mã, yêu thương lẫn nhau, tưởng rằng chúng ta có thể nắm tay nhau cả đời, không ngờ cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ đầu đã là một âm mưu sớm được sắp đặt, ba kiếp dây dưa, vừa yêu vừa hận, gặp gỡ chàng rốt cuộc là duyên hay kiếp…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 66 07/12/2019
Chap 65 02/12/2019
Chap 64 30/11/2019
Chap 63 29/11/2019
Chap 62 27/11/2019
Chap 61 26/11/2019
Chap 60 25/11/2019
Chap 59 24/11/2019
Chap 58 23/11/2019
Chap 57 18/11/2019
Chap 56 13/11/2019
Chap 55 11/11/2019
Chap 54 09/11/2019
Chap 53 08/11/2019
Chap 52 07/11/2019
Chap 51 04/11/2019
Chap 50 01/11/2019
Chap 49 31/10/2019
Chap 48 28/10/2019
Chap 47 27/10/2019
Chap 46 25/10/2019
Chap 45 24/10/2019
Chap 44 23/10/2019
Chap 43 22/10/2019
Chap 42 21/10/2019
Chap 41 18/10/2019
Chap 40 13/10/2019
Chap 39 12/10/2019
Chap 38 11/10/2019
Chap 37 10/10/2019
Chap 36 08/10/2019
Chap 35 07/10/2019
Chap 34 05/10/2019
Thanh Khâu Nữ Đế: Phu Quân Muốn Tạo Phản – Chap 33 03/10/2019
Chap 32 01/10/2019
Chap 31 30/09/2019
Chap 30 28/09/2019
Chap 29 27/09/2019
Chap 28 26/09/2019
Chap 27 25/09/2019
Chap 26 23/09/2019
Chap 25 20/09/2019
Chap 24 19/09/2019
Chap 23 17/09/2019
Chap 22 16/09/2019
Chap 21 14/09/2019
Chap 20 11/09/2019
Chap 19 09/09/2019
Chap 18 08/09/2019
Chap 17 06/09/2019
Chap 16 04/09/2019
Chap 15 02/09/2019
Chap 14 31/08/2019
Chap 13 30/08/2019
Chap 12 28/08/2019
Chap 11 25/08/2019
Chap 10 22/08/2019
Chap 9 21/08/2019
Chap 8 20/08/2019
Chap 7 18/08/2019
Chap 6 17/08/2019
Chap 5 16/08/2019
Chap 4 14/08/2019
Chap 3 13/08/2019
Chap 2 12/08/2019
Chap 1 11/08/2019

Bình luận