Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Solo Đi Vương Gia

Solo Đi Vương Gia

8.21
Số lượng đánh giá: 24
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenmh.com
Lượt xem: 580
“Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây” Cái gì! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá?

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 31 22/05/2019
Chap 30 21/05/2019
Chap 29 15/05/2019
Chap 28 15/05/2019
Chap 27 29/04/2019
Chap 26 29/04/2019
Chap 25 24/04/2019
Chap 24 16/04/2019
Chap 23 14/03/2019
Chap 22 04/03/2019
Chap 21 03/03/2019
Chap 20 01/03/2019
Chap 19 26/01/2019
Chap 18 25/01/2019
Chap 17 14/12/2018
Chap 16 12/12/2018
Chap 15 19/10/2018
Chap 14 17/10/2018
Chap 13 09/10/2018
Chap 12 30/09/2018
Chap 11 23/09/2018
Chap 10 22/09/2018
Chap 9 14/09/2018
Chap 8 03/09/2018
Chap 7 02/09/2018
Chap 6 02/09/2018
Chap 5 26/08/2018
Chap 4 26/08/2018
Chap 3 20/08/2018
Chap 2 20/08/2018
Chap 1 20/08/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng