SBO Top Mobile
Solo Đi Vương Gia

Solo Đi Vương Gia

7.91
Số lượng đánh giá: 44
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenmh.com
Lượt xem: 3511

“Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây” Cái gì! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá?

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 84 25/03/2020
Chap 83 19/03/2020
Chap 82 07/01/2020
Chap 81 03/01/2020
Chap 80 02/01/2020
Chap 79 30/12/2019
Chap 78 26/12/2019
Chap 77 20/12/2019
Chap 76 19/12/2019
Chap 75 17/12/2019
Chap 74 12/12/2019
Chap 73 22/11/2019
Chap 72 19/11/2019
Chap 71 15/11/2019
Chap 70 11/11/2019
Chap 69 08/11/2019
Chap 68 07/11/2019
Chap 67 03/11/2019
Chap 66 29/10/2019
Chap 65 08/10/2019
Chap 64 05/10/2019
Chap 63 02/10/2019
Chap 62 30/09/2019
Chap 61 27/09/2019
Chap 60 25/09/2019
Chap 59 23/09/2019
Chap 58 19/09/2019
Chap 57 12/09/2019
Chap 56 30/08/2019
Chap 55 29/08/2019
Chap 54 27/08/2019
Chap 53 25/08/2019
Chap 52 11/08/2019
Chap 51 09/08/2019
Chap 50 07/08/2019
Chap 49 30/07/2019
Chap 48 29/07/2019
Chap 47 16/07/2019
Chap 46 10/07/2019
Chap 45 09/07/2019
Chap 44 08/07/2019
Chap 43 03/07/2019
Chap 42 24/06/2019
Chap 41 21/06/2019
Chap 40 18/06/2019
Chap 39 17/06/2019
Chap 38 16/06/2019
Chap 37 16/06/2019
Chap 36 13/06/2019
Chap 35 13/06/2019
Chap 34 10/06/2019
Chap 33 03/06/2019
Chap 32 24/05/2019
Chap 31 22/05/2019
Chap 30 21/05/2019
Chap 29 15/05/2019
Chap 28 15/05/2019
Chap 27 29/04/2019
Chap 26 29/04/2019
Chap 25 24/04/2019
Chap 24 16/04/2019
Chap 23 14/03/2019
Chap 22 04/03/2019
Chap 21 03/03/2019
Chap 20 01/03/2019
Chap 19 26/01/2019
Chap 18 25/01/2019
Chap 17 14/12/2018
Chap 16 12/12/2018
Chap 15 19/10/2018
Chap 14 17/10/2018
Chap 13 09/10/2018
Chap 12 30/09/2018
Chap 11 23/09/2018
Chap 10 22/09/2018
Chap 9 14/09/2018
Chap 8 03/09/2018
Chap 7 02/09/2018
Chap 6 02/09/2018
Chap 5 26/08/2018
Chap 4 26/08/2018
Chap 3 20/08/2018
Chap 2 20/08/2018
Chap 1 20/08/2018

Bình luận