Phượng Khởi Hoa Tàng

Phượng Khởi Hoa Tàng

9.82
Số lượng đánh giá: 22
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 633

Khưu Hỷ La - thần y, y thuật phi phàm, có bàn tay thần kỳ. Thông minh nhạy bén, trọng tình cảm. Yên Lãng - chủ nhân của Túc Quốc. Túc trí đa mưu, vô cùng sâu sắc, phụ thân là Tịnh Thân vương, mẫu thân là Hòa An công chúa của Đại Chu.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 40 14/08/2019
Chap 39 05/08/2019
Chap 38 21/07/2019
Chap 37 11/07/2019
Chap 36 09/07/2019
Chap 35 03/07/2019
Chap 34 25/06/2019
Chap 33 21/06/2019
Chap 32 13/06/2019
Chap 31 05/06/2019
Chap 30 01/06/2019
Chap 29 30/05/2019
Chap 28 30/05/2019
Chap 27 16/05/2019
Chap 26 14/05/2019
Chap 25 13/05/2019
Chap 24 01/05/2019
Chap 23 20/03/2019
Chap 22 22/02/2019
Chap 21 28/01/2019
Chap 20 21/01/2019
Chap 19 14/01/2019
Chap 18 12/01/2019
Chap 17 05/01/2019
Chap 16 03/01/2019
Chap 15 02/01/2019
Chap 14 01/01/2019
Chap 13 31/12/2018
Chap 12 30/12/2018
Chap 11 29/12/2018
Chap 10 28/12/2018
Chap 9 27/12/2018
Chap 8 26/12/2018
Chap 7 24/12/2018
Chap 6 23/12/2018
Chap 5 22/12/2018
Chap 4 21/12/2018
Chap 3 20/12/2018
Chap 2 19/12/2018
Chap 1 19/12/2018

Bình luận