SBO Top Mobile
Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

9
Số lượng đánh giá: 22
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga, Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenv1.com, a3manga.com
Lượt xem: 3546

Tần Phỉ là một đặc công hàng đầu của nước M, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ ở Bermuda thì bị công tác đồng thời cũng là người yêu bán đứng, trong khi chìm xuống đáy biển thì bị rơi vào khe không gian tới cổ đại, thế là cuộc đối kháng giữa nữ đặc công hiện đại và cương thi cổ đại bắt đầu.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 58 09/01/2018
Chap 57 26/11/2017
Chap 56 25/11/2017
Chap 55 24/11/2017
Chap 54 23/11/2017
Chap 53 19/09/2017
Chap 52 18/09/2017
Chap 51 17/09/2017
Chap 50 16/09/2017
Chap 49 15/09/2017
Chap 48 12/09/2017
Chap 47 11/09/2017
Chap 46 10/09/2017
Chap 45 09/09/2017
Chap 44 08/09/2017
Chap 43 06/09/2017
Chap 42 05/09/2017
Chap 41 04/09/2017
Chap 40 03/09/2017
Chap 39 02/09/2017
Chap 38 01/09/2017
Chap 37 31/08/2017
Chap 36 30/08/2017
Chap 35 29/08/2017
Chap 34 28/08/2017
Chap 33 25/08/2017
Chap 32 24/08/2017
Chap 31 23/08/2017
Chap 30 22/08/2017
Chap 29 21/08/2017
Chap 28 20/08/2017
Chap 27 19/08/2017
Chap 26 13/08/2017
Chap 25 11/08/2017
Chap 24 10/08/2017
Chap 23 09/08/2017
Chap 22 08/08/2017
Chap 21 07/08/2017
Chap 20 06/08/2017
Chap 19 31/07/2017
Chap 18 29/07/2017
Chap 17 29/03/2017
Chap 16 19/03/2017
Chap 15 17/01/2017
Chap 14 13/01/2017
Chap 13 12/01/2017
Chap 12 26/12/2016
Chap 11 25/12/2016
Chap 10 09/12/2016
Chap 9 27/11/2016
Chap 8 19/10/2016
Chap 7 10/10/2016
Chap 6 01/10/2016
Chap 5 03/09/2016
Chap 4 25/08/2016
Chap 3 21/08/2016
Chap 2 19/08/2016
Chap 1 03/08/2016

Bình luận