VIC Top Mobile 2
[Full] Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu

[Full] Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu

7.85
Số lượng đánh giá: 123
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Ngôn Tình, Tình Cảm
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 13467

Văn án: Vì để củng cố thế lực, tứ đại gia tộc của thành phố Quan Hải đã lần lượt dâng tặng người thừa kế cho Trình Tân Nhiễm – chủ nhân của Trình gia – gia tộc có thế lực bao trùm cả thành phố Quan Hải. Cùng lúc đó, Trình gia cũng gặp phải đủ loại biến cố từ trong ra ngoài. Hãy đón xem để biết gia chủ bá đạo của Trình gia đã làm thế nào để giải quyết đống rắc rối này, thu mĩ nam về tay và trở thành vương nhé.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 73 – End 23/06/2020
Chap 72 17/06/2020
Chap 71 15/06/2020
Chap 70 11/06/2020
Chap 69 06/06/2020
Chap 68 02/06/2020
Chap 67 29/05/2020
Chap 66 22/05/2020
Chap 65 17/05/2020
Chap 64 10/05/2020
Chap 63 04/05/2020
Chap 62 28/04/2020
Chap 61 18/04/2020
Chap 60 12/04/2020
Chap 59 08/04/2020
Chap 58 30/03/2020
Chap 57 25/03/2020
Chap 56 21/03/2020
Chap 55 17/03/2020
Chap 54 01/03/2020
Chap 53 01/03/2020
Chap 52 01/03/2020
Chap 51 17/02/2020
Chap 50 08/02/2020
Chap 49 16/01/2020
Chap 48 06/01/2020
Chap 47 19/12/2019
Chap 46 06/12/2019
Chap 45 26/11/2019
Chap 44 15/11/2019
Chap 43 22/10/2019
Chap 42 11/10/2019
Chap 41 26/09/2019
Chap 40 07/09/2019
Chap 39 02/09/2019
Chap 38 25/08/2019
Chap 37 12/08/2019
Chap 36 16/08/2018
Chap 35 12/08/2018
Chap 34 02/08/2018
Chap 33 27/07/2018
Chap 32 06/07/2018
Chap 31 26/06/2018
Chap 30 20/06/2018
Chap 29 15/06/2018
Chap 28 03/06/2018
Chap 27 30/05/2018
Chap 26 27/05/2018
Chap 25 20/05/2018
Chap 24 14/05/2018
Chap 23 08/05/2018
Chap 22 03/05/2018
Chap 21 30/04/2018
Chap 20 12/04/2018
Chap 19 10/04/2018
Chap 18 05/03/2018
Chap 17 04/03/2018
Chap 16 15/02/2018
Chap 15 13/02/2018
Chap 14 31/01/2018
Chap 13 20/01/2018
Chap 12 16/01/2018
Chap 11 15/01/2018
Chap 10 14/01/2018
Chap 9 26/11/2017
Chap 8 28/08/2017
Chap 7 20/08/2017
Chap 6 06/08/2017
Chap 5 06/08/2017
Chap 4 06/08/2017
Chap 3 05/08/2017
Chap 2 12/07/2017
Chap 1 12/07/2017

Bình luận