VIC Top Mobile 2
Ngọc Vi Mai

Ngọc Vi Mai

9.31
Số lượng đánh giá: 13
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 1236

Thân là pháp sư bói sao mạnh nhất suốt trăm năm nay của Phục Tang Quốc, vậy mà vừa xuống núi đã bị người ta truy sát, còn âm kém dương sai sa vào một đoạn nhân duyên? Đào hôn, tiến cung, tình yêu cuồng nhiệt và mối thù khắc cốt, đón đọc để xem pháp sư bói sao làm thế nào để xoay chuyển thế cục, nghịch thiên cải mệnh!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 48 02/03/2019
Chap 47 02/03/2019
Chap 46 01/03/2019
Chap 45 01/03/2019
Chap 44 01/03/2019
Chap 43 28/02/2019
Chap 42 28/02/2019
Chap 41 27/02/2019
Chap 40 27/02/2019
Chap 39 27/02/2019
Chap 38 26/02/2019
Chap 37 26/02/2019
Chap 36 26/02/2019
Chap 35 25/02/2019
Chap 34 24/02/2019
Chap 32 23/02/2019
Chap 31 22/02/2019
Chap 30 22/02/2019
Chap 29 21/02/2019
Chap 28 21/02/2019
Chap 27 20/02/2019
Chap 26 20/02/2019
Chap 25 19/02/2019
Chap 24 18/02/2019
Chap 23 17/02/2019
Chap 22 16/02/2019
Chap 21 16/02/2019
Chap 20 15/02/2019
Chap 19 14/02/2019
Chap 17 14/02/2019
Chap 16 13/02/2019
Chap 15 13/02/2019
Chap 14 12/02/2019
Chap 13 11/02/2019
Chap 12 11/02/2019
Chap 11 10/02/2019
Chap 10 09/02/2019
Chap 9 08/02/2019
Chap 8 06/02/2019
Chap 7 04/02/2019
Chap 6 01/02/2019
Chap 5 31/01/2019
Chap 4 30/01/2019
Chap 3 29/01/2019
Chap 2 28/01/2019
Chap 1 27/01/2019

Bình luận