Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

5.18
Số lượng đánh giá: 17
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyensieuhay.com
Lượt xem: 731
Sau một biến cố lúc đó, lên cấp 3, Dương Minh trở thành một học sinh cá biệt, suốt ngày đánh nhau, học hành sa sút, ăn chơi lêu lổng, tuy nhiên, cơ bản vẫn là người "tốt", không chủ động gây sự với ai bao giờ. Một lần tình cờ giúp một ông lão bán hàng rong bên đường khỏi bọn du côn. Sau đó nó được ông lão tặng cho một cặp kính áp tròng thần kỳ, có thể nhìn xuyên thấu mọi vật, kể cả... quần áo của mọi người.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 89 26/04/2019
Chap 88 25/04/2019
Chap 87 25/04/2019
Chap 86 24/04/2019
Chap 85 24/04/2019
Chap 84 23/04/2019
Chap 83 23/04/2019
Chap 82 22/04/2019
Chap 81 22/04/2019
Chap 80 21/04/2019
Chap 79 21/04/2019
Chap 78 20/04/2019
Chap 77 20/04/2019
Chap 76 19/04/2019
Chap 75 19/04/2019
Chap 74 18/04/2019
Chap 73 18/04/2019
Chap 72 17/04/2019
Chap 71 17/04/2019
Chap 70 16/04/2019
Chap 69 16/04/2019
Chap 68 15/04/2019
Chap 67 15/04/2019
Chap 66 14/04/2019
Chap 65 14/04/2019
Chap 64 13/04/2019
Chap 63 13/04/2019
Chap 61-62 13/04/2019
Chap 60 12/04/2019
Chap 59 12/04/2019
Chap 58 11/04/2019
Chap 57 11/04/2019
Chap 56 10/04/2019
Chap 55 10/04/2019
Chap 54 09/04/2019
Chap 53 09/04/2019
Chap 52 08/04/2019
Chap 51 08/04/2019
Chap 50 07/04/2019
Chap 49 07/04/2019
Chap 48 07/04/2019
Chap 47 06/04/2019
Chap 46 05/04/2019
Chap 45 04/04/2019
Chap 44 03/04/2019
Chap 43 02/04/2019
Chap 42 01/04/2019
Chap 41 31/03/2019
Chap 40 30/03/2019
Chap 39 29/03/2019
Chap 38 28/03/2019
Chap 37 27/03/2019
Chap 36 27/03/2019
Chap 35 25/03/2019
Chap 34 22/03/2019
Chap 33 22/03/2019
Chap 32 22/03/2019
Chap 31 21/03/2019
Chap 30 21/03/2019
Chap 29 19/03/2019
Chap 28 19/03/2019
Chap 27 19/03/2019
Chap 26 19/03/2019
Chap 25 19/03/2019
Chap 24 19/03/2019
Chap 23 19/03/2019
Chap 22 19/03/2019
Chap 21 19/03/2019
Chap 20 18/03/2019
Chap 19 18/03/2019
Chap 18 18/03/2019
Chap 17 22/02/2019
Chap 16 20/02/2019
Chap 15 18/02/2019
Chap 14 04/01/2019
Chap 13 03/01/2019
Chap 12 02/01/2019
Chap 11 01/01/2019
Chap 10 31/12/2018
Chap 9 21/12/2018
Chap 8 26/08/2018
Chap 7 24/08/2018
Chap 6 22/08/2018
Chap 5 17/08/2018
Chap 4 16/08/2018
Chap 3 15/08/2018
Chap 2 14/08/2018
Chap 1 13/08/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng