SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
*[Cấm Re-Up] Nam Yên Trai Bút Lục

*[Cấm Re-Up] Nam Yên Trai Bút Lục

7.33
Số lượng đánh giá: 12
Nhóm dịch:
Thể loại: Manhua
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Vọng Nhãn Dục Xuyên
Lượt xem: 50540

Nội dung : Câu chuyện xoay quanh Nam Yên Trai – một tiệm bán hương liệu và nữ chủ nhân đầy bí ẩn, Lục Mạn Sanh. Tại đây đã xảy ra nhiều câu chuyện ly kỳ…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 12.2 21/09/2016
Chap 12.1 18/09/2016
Chap 11.2 18/09/2016
Chap 11.1 18/09/2016
Chap 10 18/09/2016
Chap 9 18/09/2016
Chap 8.2 18/09/2016
Chap 8.1 18/09/2016
Chap 7 17/09/2016
Chp 6.3 17/09/2016
Chap 6.2 17/09/2016
Chap 6.1 17/09/2016
Chap 5 17/09/2016
Chap 4 17/09/2016
Chap 3 17/09/2016
Chap 2.2 17/09/2016
Chap 2.1 17/09/2016
Chap 1.2 17/09/2016
Chap 1.1 17/09/2016

Bình luận