VIC Top Mobile 2
Manh Thê Thực Thần

Manh Thê Thực Thần

7.11
Số lượng đánh giá: 18
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: fb.com/MCKBC.3303
Lượt xem: 1420

Bổn cô nương năng khiếu kiếm ăn khắp mọi nơi. Trước tiên nuôi dưỡng cái bụng đã nuông chiều của ngươi, rồi lại nuôi dưỡng cái miệng xảo quyệt của ngươi nữa. Mặc kệ ngươi là lang quân yêu nghiệt, hay là ngang ngược khó tính, hoàn toàn không vấn đề. Còn về một số đám trúc ly nhàn rỗi khó ưa kia, thì tiếp tục ghen ghét đố kỵ đi! Cô nãi nãi không phục vụ đâu~

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 10 16/06/2019
Chap 9 16/06/2019
Chap 8 29/05/2019
Chap 7 29/05/2019
Chap 6 29/05/2019
Chap 5 25/04/2019
Chap 4 25/04/2019
Chap 3 09/04/2019
Chap 2 03/04/2019
Chap 1 03/04/2019
Chap 0 03/04/2019

Bình luận