Top Mobile 3
PC Top
Manh Sư Tại Thượng

Manh Sư Tại Thượng

9.33
Số lượng đánh giá: 99
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 160

Để cứu thế giới, ta chỉ có thể nhận nam chủ làm đồ đệ! Chỉ là sao nam chủ lại khác hẳn với kiếp trước? Làm nũng, mè nheo, một lòng vì ta, một con chó con ngây thơ, dễ xấu hổ. Nếu ngươi đã ngoan ngoãn, hiếu thuận như thế, thì vi sư đành tiện tay nuôi dưỡng đồ đệ vậy! Chỉ là… nghịch đồ! Ai, ai bảo ngươi gặm lên trên!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 70 16/07/2019
Chap 69 14/07/2019
Chap 68 14/07/2019
Chap 67 13/07/2019
Chap 66 13/07/2019
Chap 65 12/07/2019
Chap 64 12/07/2019
Chap 63 12/07/2019
Chap 62 11/07/2019
Chap 61 11/07/2019
Chap 60 11/07/2019
Chap 59 10/07/2019
Chap 58 10/07/2019
Chap 57 10/07/2019
Chap 56 09/07/2019
Chap 55 09/07/2019
Chap 54 09/07/2019
Chap 53 08/07/2019
Chap 52 08/07/2019
Chap 51 08/07/2019
Chap 50 07/07/2019
Chap 49 07/07/2019
Chap 48 07/07/2019
Chap 47 06/07/2019
Chap 46 06/07/2019
Chap 45 06/07/2019
Chap 44 06/07/2019
Chap 43 05/07/2019
Chap 42 05/07/2019
Chap 41 05/07/2019
Chap 40 04/07/2019
Chap 39 04/07/2019
Chap 38 04/07/2019
Chap 37 03/07/2019
Chap 36 03/07/2019
Chap 35 02/07/2019
Chap 34 02/07/2019
Chap 33 02/07/2019
Chap 32 01/07/2019
Chap 31 01/07/2019
Chap 30 30/06/2019
Chap 29 30/06/2019
Chap 21.1 29/06/2019
Chap 28 29/06/2019
Chap 27 29/06/2019
Chap 26 29/06/2019
Chap 25 28/06/2019
Chap 24 28/06/2019
Chap 23 28/06/2019
Chap 22 28/06/2019
Chap 21 27/06/2019
Chap 20 27/06/2019
Chap 19 26/06/2019
Chap 18 26/06/2019
Chap 17 25/06/2019
Chap 16 25/06/2019
Chap 15 24/06/2019
Chap 14 23/06/2019
Chap 13 23/06/2019
Chap 12 23/06/2019
Chap 11 22/06/2019
Chap 10 21/06/2019
Chap 9 20/06/2019
Chap 8 19/06/2019
Chap 7 18/06/2019
Chap 6 17/06/2019
Chap 5 17/06/2019
Chap 4 16/06/2019
Chap 3 15/06/2019
Chap 2 14/06/2019
Chap 1 13/06/2019

Bình luận