SBO Top Mobile
ZB Top Mobile 2
PC Top
Luyến Đường Thời Quang

Luyến Đường Thời Quang

10
Số lượng đánh giá: 4
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 204

Mẹ nam chính là Liễu Thư biết cô gái Tống Lâm Lâm thích con trai mình nhiều năm, cũng biết nam chính luôn cự tuyệt Tống Lâm Lâm nên không ngừng bên cạnh cổ vũ, khuyên răn không nên khinh địch. Cũng sắp xếp truyền thông đổi trắng thay đen, tung tin nam chính đính hôn. Mà nữ chính Tô Đường thì được nam chính cứu một lần nên nảy sinh tình cảm, đồng ý ở bên cạnh ôm đùi nam chính một tháng. Sau khi biết tin nam chính đính hôn, cùng với sự trợ giúp của trợ lý Mông Điềm Điềm vì mong muốn giữ chặt trái tim của nam chính hơn…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 37 12/09/2019
Chap 36 10/09/2019
Chap 35 03/09/2019
Chap 34 29/08/2019
Chap 33 29/08/2019
Chap 32 16/08/2019
Chap 31 06/08/2019
Chap 30 03/08/2019
Chap 29 01/08/2019
Chap 28 30/07/2019
Chap 27 06/07/2019
Chap 26 19/06/2019
Chap 25 12/06/2019
Chap 24 11/06/2019
Chap 23 11/06/2019
Chap 22 11/06/2019
Chap 21 11/06/2019
Chap 20 11/06/2019
Chap 19 11/06/2019
Chap 18 11/06/2019
Chap 17 11/06/2019
Chap 16 11/06/2019
Chap 15 11/06/2019
Chap 14 11/06/2019
Chap 13 11/06/2019
Chap 12 11/06/2019
Chap 11 11/06/2019
Chap 10 11/06/2019
Chap 9 11/06/2019
Chap 8 11/06/2019
Chap 7 11/06/2019
Chap 6 11/06/2019
Chap 5 11/06/2019
Chap 4 11/06/2019
Chap 3 11/06/2019
Chap 2 11/06/2019
Chap 1 11/06/2019

Bình luận

Left Balloon Đóng
Right Balloon Đóng
Float Left Đóng
Float Right Đóng