VIC Top Mobile 2
Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

7.71
Số lượng đánh giá: 28
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: NTruyen.info
Lượt xem: 4764

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 40.2 02/07/2020
Chap 40.1 01/07/2020
Chap 39.2 30/06/2020
Chap 39.1 29/06/2020
Chap 38.2 19/06/2020
Chap 38.1 13/06/2020
Chap 37.2 03/06/2020
Chap 37.1 02/06/2020
Chap 36.2 30/05/2020
Chap 36.1 29/05/2020
Chap 35.2 28/05/2020
Chap 35.1 25/05/2020
Chap 34.2 17/05/2020
Chap 34.1 16/05/2020
Chap 33.2 07/05/2020
Chap 33.1 06/05/2020
Chap 32.2 26/04/2020
Chap 32.1 24/04/2020
Chap 31.2 22/04/2020
Chap 31.1 19/04/2020
Chap 30.2 13/04/2020
Chap 30.1 12/04/2020
Chap 29.2 05/04/2020
Chap 29.1 04/04/2020
Chap 28.2 20/03/2020
Chap 28.1 17/03/2020
Chap 27.2 07/03/2020
Chap 27.1 05/03/2020
Chap 26.2 23/02/2020
Chap 26.1 22/02/2020
Chap 25.2 18/02/2020
Chap 25.1 18/02/2020
Chap 24.2 17/02/2020
Chap 24.1 16/02/2020
Chap 23.2 15/02/2020
Chap 23.1 14/02/2020
Chap 22.2 29/01/2020
Chap 22.1 25/01/2020
Chap 21.2 23/01/2020
Chap 21.1 22/01/2020
Chap 20.2 21/01/2020
Chap 20.1 20/01/2020
Chap 19.2 15/01/2020
Chap 19.1 14/01/2020
Chap 18.2 10/01/2020
Chap 18.1 09/01/2020
Chap 17.2 08/01/2020
Chap 17.1 06/01/2020
Chap 16.2 03/01/2020
Chap 16.1 01/01/2020
Chap 15.2 30/12/2019
Chap 15.1 29/12/2019
Chap 14.2 21/12/2019
Chap 14.1 20/12/2019
Chap 13.2 16/12/2019
Chap 13.1 15/12/2019
Chap 12.2 10/12/2019
Chap 12.1 09/12/2019
Chap 11.2 07/12/2019
Chap 11.1 06/12/2019
Chap 10.2 04/12/2019
Chap 10.1 28/11/2019
Chap 9.2 25/11/2019
Chap 9.1 24/11/2019
Chap 8.2 22/11/2019
Chap 8.1 21/11/2019
Chap 7.2 20/11/2019
Chap 7.1 18/11/2019
Chap 6.2 17/11/2019
Chap 6.1 16/11/2019
Chap 5.2 12/11/2019
Chap 5.1 11/11/2019
Chap 4.2 10/11/2019
Chap 4.1 09/11/2019
Chap 3 02/11/2019
Chap 2 01/11/2019
Chap 1 30/10/2019

Bình luận