SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
Khánh Hi Kỷ Sự

Khánh Hi Kỷ Sự

8
Số lượng đánh giá: 6
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Dạ Lang Team
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: fb.com/DaLangTeam
Lượt xem: 1110

Thân là một giới trừ tà hèn mọn trong thâm cung, phụ tá hoàng đế thu lại thuộc địa, trục xuất hung nô, có chí nguyện và tài hoa bình định thiên hạ, dần dần tập hợp xung quanh hắn, đều là các loại thanh niên tài tuấn. Song ẩn phía sau cừu hận gia đình hắn, khiến hành động của hắn không thể suy xét chắc chắn, mục đích của hắn vẫn mãi mãi ẩn giấu dưới đỉnh băng...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 13 22/05/2020
Chap 12 10/05/2020
Chap 11 09/05/2020
Chap 10 04/05/2020
Chap 9 03/05/2020
Chap 8 02/05/2020
Chap 7 01/05/2020
Chap 6 20/06/2019
Chap 5 12/06/2019
Chap 4 12/06/2019
Chap 3 12/06/2019
Chap 2 19/09/2018
Chap 1 22/08/2018
Chap 0 05/08/2018

Bình luận