SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

7.85
Số lượng đánh giá: 13
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 2809

Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 97 10/11/2019
Chap 96 17/10/2019
Chap 95 16/10/2019
Chap 94 15/10/2019
Chap 93 08/10/2019
Chap 92 06/10/2019
Chap 91 05/10/2019
Chap 90 03/10/2019
Chap 89 02/10/2019
Chap 88 01/10/2019
Chap 87 30/09/2019
Chap 86 29/09/2019
Chap 85 27/09/2019
Chap 84 26/09/2019
Chap 83 24/09/2019
Chap 82 23/09/2019
Chap 81 21/09/2019
Chap 80 20/09/2019
Chap 79 19/09/2019
Chap 78 18/09/2019
Chap 77 17/09/2019
Chap 76 15/09/2019
Chap 75 14/09/2019
Chap 74 13/09/2019
Chap 73 11/09/2019
Chap 72 09/09/2019
Chap 71 07/09/2019
Chap 70 06/09/2019
Chap 69 05/09/2019
Chap 68 04/09/2019
Chap 67 03/09/2019
Chap 66 01/09/2019
Chap 65 28/08/2019
Chap 64 27/08/2019
Chap 63 25/08/2019
Chap 62 23/08/2019
Chap 61 22/08/2019
Chap 60 11/08/2019
Chap 59 08/08/2019
Chap 58 07/08/2019
Chap 57 03/08/2019
Chap 56 02/08/2019
Chap 55 01/08/2019
Chap 54 28/07/2019
Chap 53 23/06/2019
Chap 52 21/06/2019
Chap 51 20/06/2019
Chap 50 15/06/2019
Chap 49 13/06/2019
Chap 48 11/06/2019
Chap 47 08/06/2019
Chap 46 31/05/2019
Chap 45 28/05/2019
Chap 44 22/05/2019
Chap 43 21/05/2019
Chap 42 20/05/2019
Chap 41 19/05/2019
Chap 40 18/05/2019
Chap 39 14/05/2019
Chap 38 13/05/2019
Chap 37 12/05/2019
Chap 36 11/05/2019
Chap 35 10/05/2019
Chap 34 09/05/2019
Chap 33 08/05/2019
Chap 32 04/05/2019
Chap 31 02/05/2019
Chap 30 01/05/2019
Chap 29 26/04/2019
Chap 28 25/04/2019
Chap 27 24/04/2019
Chap 26 22/04/2019
Chap 25 20/04/2019
Chap 24 19/04/2019
Chap 23 18/04/2019
Chap 22 31/03/2019
Chap 21 30/03/2019
Chap 20 29/03/2019
Chap 19 28/03/2019
Chap 18 27/03/2019
Chap 17 26/03/2019
Chap 16 25/03/2019
Chap 15 24/03/2019
Chap 14 22/03/2019
Chap 13 21/03/2019
Chap 12 20/03/2019
Chap 11 19/03/2019
Chap 9 17/03/2019
Chap 8 16/03/2019
Chap 7 15/03/2019
Chap 6 13/03/2019
Chap 5 12/03/2019
Chap 4 11/03/2019
Chap 3 10/03/2019
Chap 2 07/03/2019
Chap 1 04/03/2019

Bình luận