SBO Top Mobile
Hoa Nhan Sách

Hoa Nhan Sách

9.04
Số lượng đánh giá: 47
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: NTruyen.info
Lượt xem: 6281

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh "Hồng Hạnh Xuất Tường", Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử... chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác?Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người!Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 115 24/03/2020
Chap 114 21/03/2020
Chap 113 20/03/2020
Chap 112 15/03/2020
Chap 111 14/03/2020
Chap 110 05/03/2020
Chap 109 25/02/2020
Chap 108 24/02/2020
Chap 107 28/01/2020
Chap 106 26/01/2020
Chap 105 24/01/2020
Chap 104 22/01/2020
Chap 103 21/01/2020
Chap 102 20/01/2020
Chap 101 17/01/2020
Chap 100 16/01/2020
Chap 99.2 14/01/2020
Chap 99.1 13/01/2020
Chap 98.2 08/01/2020
Chap 98.1 07/01/2020
Chap 97.2 06/01/2020
Chap 97.1 05/01/2020
Chap 96.2 30/12/2019
Chap 96.1 28/12/2019
Chap 95.2 25/12/2019
Chap 95.1 24/12/2019
Chap 94.2 22/12/2019
Chap 94.1 21/12/2019
Chap 93.2 20/12/2019
Chap 93.1 18/12/2019
Chap 92.2 17/12/2019
Chap 92.1 16/12/2019
Chap 91.2 15/12/2019
Chap 91.1 14/12/2019
Chap 90.2 13/12/2019
Chap 90.1 12/12/2019
Chap 89.2 08/12/2019
Chap 89.1 07/12/2019
Chap 88.2 06/12/2019
Chap 88.1 05/12/2019
Chap 87.2 04/12/2019
Chap 87.1 03/12/2019
Chap 86.2 02/12/2019
Chap 86.1 01/12/2019
Chap 85.2 30/11/2019
Chap 85.1 29/11/2019
Chap 84.2 28/11/2019
Chap 84.1 27/11/2019
Chap 83.2 26/11/2019
Chap 83.1 25/11/2019
Chap 82.2 24/11/2019
Chap 82.1 23/11/2019
Chap 81.2 22/11/2019
Chap 81.1 21/11/2019
Chap 80.2 20/11/2019
Chap 80.1 19/11/2019
Chap 79.2 18/11/2019
Chap 79.1 17/11/2019
Chap 78.2 16/11/2019
Chap 78.1 15/11/2019
Chap 77.2 14/11/2019
Chap 77.1 13/11/2019
Chap 76.2 12/11/2019
Chap 76.1 11/11/2019
Chap 75.2 10/11/2019
Chap 75.1 09/11/2019
Chap 74.2 08/11/2019
Chap 74.1 07/11/2019
Chap 73.2 06/11/2019
Chap 73.1 05/11/2019
Chap 72.2 04/11/2019
Chap 72.1 03/11/2019
Chap 71.2 02/11/2019
Chap 71.1 01/11/2019
Chap 70.2 31/10/2019
Chap 70.1 30/10/2019
Chap 69.2 29/10/2019
Chap 69.1 28/10/2019
Chap 68.2 27/10/2019
Chap 68.1 26/10/2019
Chap 67.2 25/10/2019
Chap 67.1 24/10/2019
Chap 66.2 23/10/2019
Chap 66.1 22/10/2019
Chap 65.2 21/10/2019
Chap 65.1 20/10/2019
Chap 64.2 19/10/2019
Chap 64.1 19/10/2019
Chap 63.2 18/10/2019
Chap 63.1 18/10/2019
Chap 62.2 17/10/2019
Chap 62.1 16/10/2019
Chap 61.2 15/10/2019
Chap 61.1 14/10/2019
Chap 60.2 13/10/2019
Chap 60.1 12/10/2019
Chap 59.2 11/10/2019
Chap 59.1 10/10/2019
Chap 58.2 09/10/2019
Chap 58.1 08/10/2019
Chap 57.2 07/10/2019
Chap 57.1 06/10/2019
Chap 56.2 05/10/2019
Chap 56.1 04/10/2019
Chap 55.2 03/10/2019
Chap 55.1 01/10/2019
Chap 54.2 30/09/2019
Chap 54.1 27/09/2019
Chap 53.2 26/09/2019
Chap 53.1 24/09/2019
Chap 52.2 23/09/2019
Chap 52.1 22/09/2019
Chap 51.2 18/09/2019
Chap 51.1 15/09/2019
Chap 50.2 13/09/2019
Chap 50.1 10/09/2019
Chap 49.2 08/09/2019
Chap 49.1 07/09/2019
Chap 48.2 05/09/2019
Chap 48.1 04/09/2019
Chap 47.2 03/09/2019
Chap 47.1 02/09/2019
Chap 46.2 01/09/2019
Chap 46.1 31/08/2019
Chap 45.2 29/08/2019
Chap 45.1 28/08/2019
Chap 44.2 27/08/2019
Chap 44.1 26/08/2019
Hoa Nhan Sách – Chap 43.2 24/08/2019
Chap 43.1 22/08/2019
Chap 42.2 21/08/2019
Chap 42.1 20/08/2019
Chap 41.2 18/08/2019
Chap 41.1 17/08/2019
Chap 40.2 13/08/2019
Chap 40.1 10/08/2019
Chap 39.2 09/08/2019
Chap 39.1 08/08/2019
Chap 38.2 06/08/2019
Chap 38.1 05/08/2019
Chap 37.2 03/08/2019
Chap 37.1 02/08/2019
Chap 35.2 01/08/2019
Chap 35.1 29/07/2019
Chap 34.2 28/07/2019
Chap 34.1 20/07/2019
Chap 33.2 19/07/2019
Chap 33.1 16/07/2019
Chap 32.2 13/07/2019
Chap 32.1 11/07/2019
Chap 31.2 10/07/2019
Chap 31.1 09/07/2019
Chap 30.2 23/04/2019
Chap 30.1 22/04/2019
Chap 29.2 20/04/2019
Chap 29.1 19/04/2019
Chap 28.2 09/04/2019
Chap 28.1 08/04/2019
Chap 27.2 07/04/2019
Chap 27.1 02/04/2019
Chap 26 30/03/2019
Chap 25.2 25/03/2019
Chap 25.1 24/03/2019
Chap 24.2 19/03/2019
Chap 24.1 18/03/2019
Chap 23.2 13/03/2019
Chap 23.1 12/03/2019
Chap 22.2 09/03/2019
Chap 22.1 07/03/2019
Chap 21.2 05/03/2019
Chap 21.1 04/03/2019
Chap 20.2 25/02/2019
Chap 20.1 24/02/2019
Chap 19.2 21/02/2019
Chap 19.1 20/02/2019
Chap 18.2 26/01/2019
Chap 18.1 25/01/2019
Chap 17.2 20/01/2019
Chap 17.1 19/01/2019
Chap 16.2 13/01/2019
Chap 16.1 12/01/2019
Chap 15.2 07/01/2019
Chap 15.1 06/01/2019
Chap 14.2 01/01/2019
Chap 14.1 31/12/2018
Chap 13.2 26/12/2018
Chap 13.1 25/12/2018
Chap 12.2 18/12/2018
Chap 12.1 17/12/2018
Chap 11.2 12/12/2018
Chap 11.1 11/12/2018
Chap 10.2 07/12/2018
Chap 10.1 06/12/2018
Chap 9.2 03/12/2018
Chap 9.1 02/12/2018
Chap 8.2 24/11/2018
Chap 8.1 23/11/2018
Chap 7.2 17/11/2018
Chap 7.1 15/11/2018
Chap 6.2 14/11/2018
Chap 6.1 09/11/2018
Chap 5.2 02/11/2018
Chap 5.1 01/11/2018
Chap 4.2 29/10/2018
Chap 4.1 26/10/2018
Chap 3.2 18/10/2018
Chap 3.1 17/10/2018
Chap 2.2 13/10/2018
Chap 2.1 09/10/2018
Chap 1 07/10/2018

Bình luận