SBO Top Mobile
ZB Top Mobile 2
PC Top
Hoa Nhan Sách

Hoa Nhan Sách

9.3
Số lượng đánh giá: 40
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: NTruyen.info
Lượt xem: 984

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh "Hồng Hạnh Xuất Tường", Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử... chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác?Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người!Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 51.2 18/09/2019
Chap 51.1 15/09/2019
Chap 50.2 13/09/2019
Chap 50.1 10/09/2019
Chap 49.2 08/09/2019
Chap 49.1 07/09/2019
Chap 48.2 05/09/2019
Chap 48.1 04/09/2019
Chap 47.2 03/09/2019
Chap 47.1 02/09/2019
Chap 46.2 01/09/2019
Chap 46.1 31/08/2019
Chap 45.2 29/08/2019
Chap 45.1 28/08/2019
Chap 44.2 27/08/2019
Chap 44.1 26/08/2019
Hoa Nhan Sách – Chap 43.2 24/08/2019
Chap 43.1 22/08/2019
Chap 42.2 21/08/2019
Chap 42.1 20/08/2019
Chap 41.2 18/08/2019
Chap 41.1 17/08/2019
Chap 40.2 13/08/2019
Chap 40.1 10/08/2019
Chap 39.2 09/08/2019
Chap 39.1 08/08/2019
Chap 38.2 06/08/2019
Chap 38.1 05/08/2019
Chap 37.2 03/08/2019
Chap 37.1 02/08/2019
Chap 35.2 01/08/2019
Chap 35.1 29/07/2019
Chap 34.2 28/07/2019
Chap 34.1 20/07/2019
Chap 33.2 19/07/2019
Chap 33.1 16/07/2019
Chap 32.2 13/07/2019
Chap 32.1 11/07/2019
Chap 31.2 10/07/2019
Chap 31.1 09/07/2019
Chap 30.2 23/04/2019
Chap 30.1 22/04/2019
Chap 29.2 20/04/2019
Chap 29.1 19/04/2019
Chap 28.2 09/04/2019
Chap 28.1 08/04/2019
Chap 27.2 07/04/2019
Chap 27.1 02/04/2019
Chap 26 30/03/2019
Chap 25.2 25/03/2019
Chap 25.1 24/03/2019
Chap 24.2 19/03/2019
Chap 24.1 18/03/2019
Chap 23.2 13/03/2019
Chap 23.1 12/03/2019
Chap 22.2 09/03/2019
Chap 22.1 07/03/2019
Chap 21.2 05/03/2019
Chap 21.1 04/03/2019
Chap 20.2 25/02/2019
Chap 20.1 24/02/2019
Chap 19.2 21/02/2019
Chap 19.1 20/02/2019
Chap 18.2 26/01/2019
Chap 18.1 25/01/2019
Chap 17.2 20/01/2019
Chap 17.1 19/01/2019
Chap 16.2 13/01/2019
Chap 16.1 12/01/2019
Chap 15.2 07/01/2019
Chap 15.1 06/01/2019
Chap 14.2 01/01/2019
Chap 14.1 31/12/2018
Chap 13.2 26/12/2018
Chap 13.1 25/12/2018
Chap 12.2 18/12/2018
Chap 12.1 17/12/2018
Chap 11.2 12/12/2018
Chap 11.1 11/12/2018
Chap 10.2 07/12/2018
Chap 10.1 06/12/2018
Chap 9.2 03/12/2018
Chap 9.1 02/12/2018
Chap 8.2 24/11/2018
Chap 8.1 23/11/2018
Chap 7.2 17/11/2018
Chap 7.1 15/11/2018
Chap 6.2 14/11/2018
Chap 6.1 09/11/2018
Chap 5.2 02/11/2018
Chap 5.1 01/11/2018
Chap 4.2 29/10/2018
Chap 4.1 26/10/2018
Chap 3.2 18/10/2018
Chap 3.1 17/10/2018
Chap 2.2 13/10/2018
Chap 2.1 09/10/2018
Chap 1 07/10/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng
Right Balloon Đóng
Float Left Đóng
Float Right Đóng