VIC Top Mobile 2
Gia Sư Tổ Tiên

Gia Sư Tổ Tiên

9.22
Số lượng đánh giá: 9
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Đường Tử Hoa
Lượt xem: 895

Nếu như quà sinh nhật 16 tuổi của bạn là một hồ yêu ngàn năm, liệu bạn có nhận không? Đại tiểu thư của Ma pháp thế gia - Lăng Hướng Noãn, gặp lão hồ yêu ngàn năm tự xưng là lão sư qua ngàn đời của Lăng gia đến dạy dỗ mình...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 32 31/07/2019
Chap 31 31/07/2019
Chap 30 31/07/2019
Chap 29 31/07/2019
Chap 28 31/07/2019
Chap 27 31/07/2019
Chap 26 31/07/2019
Chap 25 31/07/2019
Chap 24 31/07/2019
Chap 23 31/07/2019
Chap 22 25/04/2019
Chap 21 25/04/2019
Chap 20 25/04/2019
Chap 19 25/04/2019
Chap 18 25/04/2019
Chap 17 25/04/2019
Chap 16 25/04/2019
Chap 15 25/04/2019
Chap 14 25/04/2019
Chap 13.2 14/04/2019
Chap 13 13/04/2019
Chap 12 13/04/2019
Chap 11 11/04/2019
Chap 10 09/04/2019
Chap 9 08/04/2019
Chap 8 08/04/2019
Chap 7 08/04/2019
Chap 6 08/04/2019
Chap 5 08/04/2019
Chap 4 08/04/2019
Chap 3 08/04/2019
Chap 2 08/04/2019
Chap 1 08/04/2019
Chap 0 08/04/2019

Bình luận