SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Trái Tim Bí Ẩn

[Full] Trái Tim Bí Ẩn

9.18
Số lượng đánh giá: 109
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Comic, Đam Mỹ, Manhua
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 49614

Đằng sau mỗi chàng trai đều luôn che giấu một mối tình cấm kị. Giữa họ sẽ có những câu chuyện như thế nào đây?...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 95 (NT6) HẾT 21/06/2019
Chap 94 (NT5) 14/06/2019
Chap 93 (NT4) 07/06/2019
Chap 92 (NT3) 04/06/2019
Chap 91 (NT2) 31/05/2019
Chap 90 (NT1) 25/05/2019
Chap 89 15/05/2019
Chap 88 05/05/2019
Chap 87 30/04/2019
Chap 86 21/03/2019
Chap 85 17/03/2019
Chap 84 04/03/2019
Chap 83 09/02/2019
Chap 82 08/02/2019
Chap 81 20/01/2019
Chap 80 14/01/2019
Chap 79 31/12/2018
Chap 78 17/12/2018
Chap 77 12/12/2018
Chap 76 08/12/2018
Chap 75 27/11/2018
Chap 74 24/11/2018
Chap 73 13/11/2018
Chap 72 07/11/2018
Chap 71 29/10/2018
Chap 70 23/10/2018
Chap 69 16/10/2018
Chap 68 09/10/2018
Chap 67 23/09/2018
Chap 66 06/09/2018
Chap 65 30/08/2018
Chap 64 22/08/2018
Chap 63 07/08/2018
Chap 62 25/07/2018
Chap 61 17/07/2018
Chap 60 13/07/2018
Chap 59 07/07/2018
Chap 58 27/06/2018
Chap 57 16/06/2018
Chap 56 10/06/2018
Chap 55 19/05/2018
Chap 54 11/04/2018
Chap 53 03/04/2018
Chap 52 18/01/2018
Chap 51 02/01/2018
Chap 50 24/12/2017
Chap 49 19/12/2017
Chap 48 09/12/2017
Chap 47 31/10/2017
Chap 46 28/10/2017
Chap 45 26/10/2017
Chap 44 24/10/2017
Chap 43 21/10/2017
Chap 42 18/10/2017
Chap 41 12/10/2017
Chap 40 07/10/2017
Chap 39 02/10/2017
Chap 38 01/10/2017
Chap 37 25/07/2017
Chap 36 25/07/2017
Chap 35 20/07/2017
Chap 34 20/07/2017
Chap 33 12/07/2017
Chap 32 11/07/2017
Chap 31 10/07/2017
Chap 30 10/07/2017
Chap 29 10/07/2017
Chap 28 27/05/2017
Chap 27 27/05/2017
Chap 26 27/05/2017
Chap 25 27/05/2017
Chap 24 27/05/2017
Chap 23 27/05/2017
Chap 22 27/05/2017
Chap 21 27/05/2017
Chap 20 17/05/2017
Chap 19 17/05/2017
Chap 18 17/05/2017
Chap 17 06/05/2017
Chap 16 06/05/2017
Chap 15 06/05/2017
Chap 14 03/05/2017
Chap 13 02/05/2017
Chap 12 29/04/2017
Chap 11 27/04/2017
Chap 10 25/04/2017
Chap 9 24/04/2017
Chap 8 19/04/2017
Chap 7 18/04/2017
Chap 6 07/04/2017
Chap 3 07/04/2017
Chap 5 07/04/2017
Chap 4 06/04/2017
Chap 2 05/04/2017
Chap 1 05/04/2017

Bình luận