SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Tháng Sáu Kì Diệu

[Full] Tháng Sáu Kì Diệu

9.29
Số lượng đánh giá: 49
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 2330

Cô nàng tác giả chuyện về đam mỹ nổi tiếng chuyển đến bên cạnh nhà minh tinh đẹp trai nổi tiếng, chàng trai này trầm tính, tác giả xinh đẹp truyện tranh này vẫn chưa phát hiện chàng trai này là người mà mình thích hồi trung học!... Công việc của hai người, cuộc sống cùng với hồi ức mở ra nụ cười tỏa sáng, ngọt ngào, thay đổi toàn bộ chuyện cũ!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap Ngoại Truyện 5 01/06/2019
Chap Ngoại Truyện 4 01/06/2019
Chap 65 HẾT PHẦN 1 27/05/2019
Chap 64 23/05/2019
Chap 63 18/05/2019
Chap 62 14/05/2019
Chap 61 13/05/2019
Chap 60 12/05/2019
Chap 59 11/05/2019
Chap 58 08/05/2019
Chap 57 06/05/2019
Chap 56 05/05/2019
Chap 55 04/05/2019
Chap 54 03/05/2019
Chap 53 29/04/2019
Chap 52 27/04/2019
Chap 51 26/04/2019
Chap 50 25/04/2019
Chap 49 23/04/2019
Chap 48 21/04/2019
Chap 47 19/04/2019
Chap 46 17/04/2019
Chap 45 15/04/2019
Chap 44 15/04/2019
Chap 43 14/04/2019
Chap 42 13/04/2019
Chap 41 12/04/2019
Chap 40 11/04/2019
Chap 39 10/04/2019
Chap 38 09/04/2019
Chap 37 05/04/2019
Chap 36 03/04/2019
Chap 35 02/04/2019
Chap 34 31/03/2019
Chap 33 26/03/2019
Chap 32 25/03/2019
Chap Ngoại Truyện 3 23/03/2019
Chap 31 22/03/2019
Chap 30 20/03/2019
Chap 29 18/03/2019
Chap 28 17/03/2019
Chap 27 16/03/2019
Chap 26 14/03/2019
Chap 25 12/03/2019
Chap 24 10/03/2019
Chap 23 09/03/2019
Chap Ngoại Truyện 2 22/02/2019
Chap Ngoại Truyện 1 20/02/2019
Chap 22 18/02/2019
Chap 21 17/02/2019
Chap 20 17/02/2019
Chap 19 08/02/2019
Chap 18 06/02/2019
Chap 17 05/02/2019
Chap 16 02/02/2019
Chap 15 01/02/2019
Chap 14 30/01/2019
Chap 13 22/01/2019
Chap 12 20/01/2019
Chap 11 19/01/2019
Chap 10 17/01/2019
Chap 9 15/01/2019
Chap 8 13/01/2019
Chap 7 10/01/2019
Chap 6 07/01/2019
Chap 5 05/01/2019
Chap 4 03/01/2019
Chap 3 02/01/2019
Chap 2 01/01/2019
Chap 1 01/01/2019

Bình luận