SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

[Full] Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

8.78
Số lượng đánh giá: 141
Tác giả: Bách Lỉ Tô
Nhóm dịch: Ngôn Phong, Truyện V1
Thể loại: Drama, Manhua, Shoujo
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com, V1
Lượt xem: 67105

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất.“Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không? Giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không?”

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 64 END 25/12/2017
Chap 63 10/12/2017
Chap 62 05/12/2017
Chap 61 14/11/2017
Chap 60 25/10/2017
Chap 59 01/10/2017
Chap 58 23/09/2017
Chap 57 08/09/2017
Chap 56 21/08/2017
Chap 55 09/08/2017
Chap 54 27/07/2017
Chap 53 19/07/2017
Chap Đặc Biệt 06/07/2017
Chap 52 23/06/2017
Chap 51 14/06/2017
Chap 50 10/06/2017
Chap 49 08/06/2017
Chap 48 07/06/2017
Chap 47 04/06/2017
Chap 46 03/06/2017
Chap 45 26/05/2017
Chap 44 22/05/2017
Chap 43 20/05/2017
Chap 42 16/05/2017
Chap 41 05/05/2017
Chap 40 01/05/2017
Chap 39 27/04/2017
Chap 38 26/04/2017
Chap 37 23/04/2017
Chap 36 20/04/2017
Chap 35 15/04/2017
Chap 34 06/04/2017
Chap 33 27/03/2017
Chap 32 22/03/2017
Chap 31 01/01/2017
Chap 30 28/12/2016
Chap 29 26/12/2016
Chap 28 25/12/2016
Chap 27 23/12/2016
Chap 26 22/11/2016
Chap 25 19/11/2016
Chap 24 09/11/2016
Chap 23 22/09/2016
Chap 22 18/09/2016
Chap 21 14/09/2016
Chap 20 14/09/2016
Chap 19 14/09/2016
Chap 18 14/09/2016
Chap 17 14/09/2016
Chap 16 14/09/2016
Chap 15 14/09/2016
Chap 14 14/09/2016
Chap 13 14/09/2016
Chap 12 14/09/2016
Chap 11 14/09/2016
Chap 9 14/09/2016
Chap 10 14/09/2016
Chap 8 14/09/2016
Chap 7 14/09/2016
Chap 6.2 14/09/2016
Chap 5.2 14/09/2016
Chap 5.1 14/09/2016
Chap 4.2 14/09/2016
Chap 4.1 14/09/2016
Chap 3 14/09/2016
Chap 2.2 14/09/2016
Chap 2.1 14/09/2016
Chap 1 14/09/2016

Bình luận