SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Không Được Đâu Tổng Tài Đại Nhân

[Full] Không Được Đâu Tổng Tài Đại Nhân

9.72
Số lượng đánh giá: 127
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Drama, Manhua, Ngôn Tình
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 15701

Đang cập nhật...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 70 HẾT 25/05/2019
Chap 69 20/05/2019
Chap 68 15/05/2019
Chap 67 09/05/2019
Chap 66 04/05/2019
Chap 65 02/05/2019
Chap 64 18/04/2019
Chap 63 14/04/2019
Chap 62 27/03/2019
Chap 61 22/03/2019
Chap 60 19/03/2019
Chap 59 08/03/2019
Chap 58 03/03/2019
Chap 57 23/02/2019
Chap 56 10/02/2019
Chap 55 09/02/2019
Chap 54 21/01/2019
Chap 53 14/01/2019
Chap 52 06/01/2019
Chap 51 01/01/2019
Chap 50 21/12/2018
Chap 49 18/12/2018
Chap 48 09/12/2018
Chap 47 03/12/2018
Chap 46 28/11/2018
Chap 45 22/11/2018
Chap 44 14/11/2018
Chap 43 10/11/2018
Chap 42 04/11/2018
Chap 41 27/10/2018
Chap 40 20/10/2018
Chap 39 13/10/2018
Chap 38 08/10/2018
Chap 37 03/10/2018
Chap 36 16/09/2018
Chap 35 10/09/2018
Chap 34 04/09/2018
Chap 33 25/08/2018
Chap 32 22/08/2018
Chap 31 13/08/2018
Chap 30 07/08/2018
Chap 29 31/07/2018
Chap 28 23/07/2018
Chap 27 18/07/2018
Chap 26 09/07/2018
Chap 25 03/07/2018
Chap 24 14/06/2018
Chap 23 11/06/2018
Chap 22 30/05/2018
Chap 21 15/05/2018
Chap 20 25/03/2018
Chap 19 21/03/2018
Chap 18 18/03/2018
Chap 17 06/03/2018
Chap 16 03/03/2018
Chap 15 05/02/2018
Chap 14 21/01/2018
Chap 13 30/11/2017
Chap 12 22/11/2017
Chap 11 21/09/2017
Chap 10 18/09/2017
Chap 9 14/09/2017
Chap 8 09/09/2017
Chap 7 06/09/2017
Chap 6 04/09/2017
Chap 5 01/09/2017
Chap 4 29/08/2017
Chap 3 26/08/2017
Chap 2 10/07/2017
Chap 1 28/06/2017

Bình luận