SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Hắn Ta Là Vua

[Full] Hắn Ta Là Vua

9.8
Số lượng đánh giá: 60
Tác giả: Lục Phí Phí
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 14063

Hắn ta là quân vương vạn người hành lễ, cường tráng,sôi nổi, còn là cương thi khát máu không chết không thể tiêu diệt? Kiếp đó hắn nhận nhầm cô ta, kiếp này bọn họ lại gặp lại.Đao kiếm trên đường ngăn trở nhưng ngượi lại lớn mạnh, không hẹn mà gặp rốt cuộc là duyên hay là kiếp?

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 50 HẾT 24/12/2018
Chap 49 23/12/2018
Chap 48 21/12/2018
Chap 47 20/12/2018
Chap 46 18/12/2018
Chap 45 17/12/2018
Chap 44 16/12/2018
Chap 43 10/08/2018
Chap 42 05/08/2018
Chap 41 31/07/2018
Chap 40 27/07/2018
Chap 39 04/07/2018
Chap 38 28/06/2018
Chap 37 17/06/2018
Chap 36 29/05/2018
Chap 35 08/05/2018
Chap 34 07/05/2018
Chap 33 09/03/2018
Chap 32 05/03/2018
Chap 31 01/03/2018
Chap 30 24/02/2018
Chap 29 18/02/2018
Chap 28 15/02/2018
Chap 27 10/02/2018
Chap 26 02/02/2018
Chap 25 31/01/2018
Chap 24 30/01/2018
Chap 23 23/01/2018
Chap 22 14/01/2018
Chap 21 06/01/2018
Chap 20 30/12/2017
Chap 19 17/12/2017
Chap 17 13/12/2017
Chap 18 13/12/2017
Chap 16 05/12/2017
Chap 15 30/11/2017
Chap 14 18/11/2017
Chap 13 04/11/2017
Chap 12 29/10/2017
Chap 11 26/10/2017
Chap 10 24/10/2017
Chap 9 22/10/2017
Chap 8 20/10/2017
Chap 7 14/10/2017
Chap 6 08/10/2017
Chap 5 05/10/2017
Chap 4 26/09/2017
Chap 3 15/08/2017
Chap 2 14/08/2017
Chap 1 30/06/2017

Bình luận