SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Đan Lạc Phàm Trần

[Full] Đan Lạc Phàm Trần

8.33
Số lượng đánh giá: 9
Tác giả: Thất Cốt Miêu
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Magic, Manhua
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 48213

Thanh Vân—vốn dĩ là một viên tiên đan bị tiên nhân đánh rơi. Được Hấp thụ tinh hoa vạn năm của nhật nguyệt, anh cuối cùng cũng có thể biến thành người, trở thành “đan yêu” thế gian hiếm có……

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 18 24/07/2017
Chap 17 10/06/2017
Chap 16 07/05/2017
Chap 15 07/05/2017
Chap 14 07/05/2017
Chap 13 11/03/2017
Chap 12 11/11/2016
Chap 11 11/11/2016
Chap 10 11/11/2016
Chap 9 11/11/2016
Chap 8 10/11/2016
Chap 7 01/10/2016
Chap 6 16/09/2016
Chap 5 14/09/2016
Chap 4 14/09/2016
Chap 3 14/09/2016
Chap 2 14/09/2016
Chap 1 14/09/2016

Bình luận