SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Chân Hoàn Truyền, Tự Hoa Liệt

[Full] Chân Hoàn Truyền, Tự Hoa Liệt

8.68
Số lượng đánh giá: 25
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 9243

"Chân Hoàn Truyện Tự Hoa Liệt" chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Chân Hoàn Truyện", truyện không chú trọng miêu tả cung đấu, truyện chú trọng kể về tình cảm của nhân vật tên Chân Hoàn.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 18 12/06/2017
Chap 17 05/06/2017
Chap 16 (Số đặc biệt) 05/06/2017
Chap 15 (Số đặc biệt) 05/06/2017
Chap 14 02/06/2017
Chap 13 02/06/2017
Chap 12 17/05/2017
Chap 11 16/05/2017
Chap 10 12/05/2017
Chap 9 09/04/2017
Chap 8 20/03/2017
Chap 7 18/03/2017
Chap 6 21/09/2016
Chap 5 17/09/2016
Chap 4.1_Đặc Biệt 17/09/2016
Chap 4 17/09/2016
Chap 3 17/09/2016
Chap 2 17/09/2016
Chap 1 14/09/2016

Bình luận