SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
[Full] Bà Xã Tôi Là Nam Thần

[Full] Bà Xã Tôi Là Nam Thần

9.73
Số lượng đánh giá: 134
Tác giả: Mạn Du Du
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 27027

Trần Mẫn Ninh giống như bao người phụ nữ trong gia đình khác, mỗi ngày đều vất vả vì gia đình, nhưng bên ngoài lớp vỏ đó, cô còn có một thân phận bí mật không dám để người biết khác - nam thần minh tinh. Đứng giữa mộng tưởng và hiện thực, cô rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 53 HẾT 06/09/2018
Chap 52 06/09/2018
Chap 51 03/09/2018
Chap 50 27/08/2018
Chap 49 23/08/2018
Chap 48 17/08/2018
Chap 47 16/08/2018
Chap 46 15/08/2018
Chap Ngoại Truyện 15/08/2018
Chap 45 03/08/2018
Chap 44 30/07/2018
Chap 43 27/07/2018
Chap 42 07/07/2018
Chap 41 06/07/2018
Chap 40 15/06/2018
Chap 40 15/06/2018
Chap 39 08/06/2018
Chap 38 06/06/2018
Chap 37 17/05/2018
Chap 36 14/05/2018
Chap 35 11/03/2018
Chap 34 10/03/2018
Chap 33 05/03/2018
Chap 32 04/03/2018
Chap 31 05/02/2018
Chap 30 27/01/2018
Chap 29 19/01/2018
Chap 28 16/01/2018
Chap 27 15/01/2018
Chap 26 21/12/2017
Chap 25 09/12/2017
Chap 24 26/11/2017
Chap 23 22/10/2017
Chap 22 17/10/2017
Chap 21 02/10/2017
Chap 20 01/10/2017
Chap 19 20/09/2017
Chap 18 15/09/2017
Chap 17 14/09/2017
Chap 16 27/08/2017
Chap 15 22/08/2017
Chap 14 13/08/2017
Chap 13 09/08/2017
Chap 12 01/08/2017
Chap 11 28/07/2017
Chap 10 25/07/2017
Chap 9 25/07/2017
Chap 8 25/07/2017
Chap 7 23/07/2017
Chap 6 21/07/2017
Chap 5 20/07/2017
Chap 4 14/07/2017
Chap 3 12/07/2017
Chap 2 10/07/2017
Chap 1 09/07/2017

Bình luận