Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

8.83
Số lượng đánh giá: 12
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenmh.com
Lượt xem: 45
Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó... nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó... nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó... nàng vẫn quải.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 9 15/06/2019
Chap 8 13/06/2019
Chap 7 11/06/2019
Chap 6 07/06/2019
Chap 5 06/06/2019
Chap 4 05/06/2019
Chap 3 03/06/2019
Chap 2 02/06/2019
Chap 1 30/05/2019
Chap 0 30/05/2019

Bình luận

Left Balloon Đóng