SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Go88 Top Mobile 2
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

9.28
Số lượng đánh giá: 25
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenmh.com
Lượt xem: 1286

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó... nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó... nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó... nàng vẫn quải.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 36 18/10/2019
Chap 35 15/10/2019
Chap 34 11/10/2019
Chap 33 07/10/2019
Chap 32 01/10/2019
Chap 31 27/09/2019
Chap 30 21/09/2019
Chap 29 16/09/2019
Chap 28 13/09/2019
Chap 27 12/09/2019
Chap 26 10/09/2019
Chap 25 31/08/2019
Chap 24 29/08/2019
Chap 23 23/08/2019
Chap 22 21/08/2019
Chap 21 14/08/2019
Chap 20 01/08/2019
Chap 19 30/07/2019
Chap 18 26/07/2019
Chap 17 19/07/2019
Chap 16 14/07/2019
Chap 15 12/07/2019
Chap 14 11/07/2019
Chap 13 02/07/2019
Chap 12 28/06/2019
Chap 11 25/06/2019
Chap 10 25/06/2019
Chap 9 15/06/2019
Chap 8 13/06/2019
Chap 7 11/06/2019
Chap 6 07/06/2019
Chap 5 06/06/2019
Chap 4 05/06/2019
Chap 3 03/06/2019
Chap 2 02/06/2019
Chap 1 30/05/2019
Chap 0 30/05/2019

Bình luận