SBO Top Mobile
ZB Top Mobile 2
PC Top
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

9.26
Số lượng đánh giá: 289
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: fb.com/lac.kydinh.188, ngonphongcomics.com
Lượt xem: 3032

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 159 19/09/2019
Chap 158 13/09/2019
Chap 157 12/09/2019
Chap 156 05/09/2019
Chap 155 03/09/2019
Chap 154 28/08/2019
Chap 153 27/08/2019
Chap 152 22/08/2019
Chap 151 12/08/2019
Chap 150 11/08/2019
Chap 149 08/08/2019
Chap 148 01/08/2019
Chap 147 30/07/2019
Chap 146 26/07/2019
Chap 145 25/07/2019
Chap 144 20/07/2019
Chap 143 19/07/2019
Chap 142 16/07/2019
Chap 141 11/07/2019
Chap 140 09/07/2019
Chap 139 07/07/2019
Chap 138 04/07/2019
Chap 137 03/07/2019
Chap 136 01/07/2019
Chap 135 30/06/2019
Chap 134 26/06/2019
Chap 133 24/06/2019
Chap 132 22/06/2019
Chap 131 20/06/2019
Chap 130 18/06/2019
Chap 129 16/06/2019
Chap 128 13/06/2019
Chap 127 11/06/2019
Chap 126 06/06/2019
Chap 125 05/06/2019
Chap 124 01/06/2019
Chap 123 30/05/2019
Chap 122 24/05/2019
Chap 121 18/05/2019
Chap 120 16/05/2019
Chap 119 13/05/2019
Chap 118 12/05/2019
Chap 117 10/05/2019
Chap 116 08/05/2019
Chap 115 01/05/2019
Chap 114 30/04/2019
Chap 113 30/04/2019
Chap 112 25/04/2019
Chap 111 20/04/2019
Chap 110 19/04/2019
Chap 109 18/04/2019
Chap 108 17/04/2019
Chap 107 17/04/2019
Chap 106 12/04/2019
Chap 105 08/04/2019
Chap 104 31/03/2019
Chap 103 28/03/2019
Chap 102 28/03/2019
Chap 101 28/03/2019
Chap 100 28/03/2019
Chap 99 26/03/2019
Chap 98 23/03/2019
Chap 97 16/03/2019
Chap 96 15/03/2019
Chap 95 13/03/2019
Chap 94 12/03/2019
Chap 93 12/03/2019
Chap 92 28/02/2019
Chap 91 24/02/2019
Chap 90 24/02/2019
Chap 89 24/02/2019
Chap 88 21/02/2019
Chap 87 12/02/2019
Chap 86 11/02/2019
Chap 85 10/02/2019
Chap 84 10/02/2019
Chap 83 02/02/2019
Chap 82 01/02/2019
Chap 81 28/01/2019
Chap 80 25/01/2019
Chap 79 24/01/2019
Chap 78 23/01/2019
Chap 77 20/01/2019
Chap 76 17/01/2019
Chap 75 12/01/2019
Chap 74 08/01/2019
Chap 73 05/01/2019
Chap 72 03/01/2019
Chap 71 31/12/2018
Chap 70 30/12/2018
Chap 69 28/12/2018
Chap 68 25/12/2018
Chap 67 22/12/2018
Chap 66 19/12/2018
Chap 65 16/12/2018
Chap 64 12/12/2018
Chap 63 09/12/2018
Chap 62 05/12/2018
Chap 61 02/12/2018
Chap 60 29/11/2018
Chap 59 25/11/2018
Chap 58 20/11/2018
Chap 57 16/11/2018
Chap 56 15/11/2018
Chap 55 15/11/2018
Chap 54 13/11/2018
Chap 53 09/11/2018
Chap 52 06/11/2018
Chap 51 03/11/2018
Chap 50 30/10/2018
Chap 49 26/10/2018
Chap 48 24/10/2018
Chap 47 20/10/2018
Chap 46 18/10/2018
Chap 45 12/10/2018
Chap 44 09/10/2018
Chap 43 06/10/2018
Chap 42 05/10/2018
Chap 41 05/10/2018
Chap 40 04/10/2018
Chap 39 04/10/2018
Chap 38 04/10/2018
Chap 37 03/10/2018
Chap 36 03/10/2018
Chap 35 01/10/2018
Chap 34 30/09/2018
Chap 33 30/09/2018
Chap 32 10/09/2018
Chap 31 09/09/2018
Chap 30 09/09/2018
Chap 29 08/09/2018
Chap 28 07/09/2018
Chap 27 07/09/2018
Chap 26 04/09/2018
Chap 25 04/09/2018
Chap 24 27/08/2018
Chap 23 20/08/2018
Chap 22 18/08/2018
Chap 21 15/08/2018
Chap 20 13/08/2018
Chap 19 13/08/2018
Chap 18 11/08/2018
Chap 17 08/08/2018
Chap 16 07/08/2018
Chap 15 04/08/2018
Chap 14 01/08/2018
Chap 13 31/07/2018
Chap 12 30/07/2018
Chap 11 27/07/2018
Chap 10 25/07/2018
Chap 9 22/07/2018
Chap 8 18/07/2018
Chap 7 15/07/2018
Chap 6 09/07/2018
Chap 5 06/07/2018
Chap 4 01/07/2018
Chap 3 27/06/2018
Chap 2 25/06/2018
Chap 1 24/06/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng
Right Balloon Đóng
Float Left Đóng
Float Right Đóng