SBO Top Mobile
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

8.44
Số lượng đánh giá: 156
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Drama, Manhua, Shoujo, Tình Cảm
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com, Lên Ngôi Sắc Nữ
Lượt xem: 144163

Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội, tôi liền xách túi bỏ đi. Cái gì trúc mã dịu dàng, thiếu niên trong trắng, tôi đều không cần nữa. Người tôi cần chỉ có anh ấy, giám đốc Lạc Cảnh Minh bá đạo, tự luyến, kiêu ngạo không ai bằng!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 70 31/03/2020
Chap 69 28/03/2020
Chap 68 26/03/2020
Chap 67 23/03/2020
Chap 66 20/03/2020
Chap 65 15/03/2020
Chap 64 11/03/2020
Chap 63 11/03/2020
Chap 62 09/03/2020
Chap 61 06/03/2020
Chap 60 04/03/2020
Chap 59 02/03/2020
Chap 58 28/02/2020
Chap 57 19/02/2020
Chap 56 13/02/2020
Chap 55 07/02/2020
Chap 54 05/02/2020
Chap 53 04/02/2020
Chap 52 27/01/2020
Chap 51 26/01/2020
Chap 50 11/01/2020
Chap 49 30/12/2019
Chap 48 28/12/2019
Chap 47 25/12/2019
Chap 46 23/12/2019
Chap 45 18/12/2019
Chap 44 15/12/2019
Chap 43 02/12/2019
Chap 42 12/11/2019
Chap 41 07/11/2019
Chap 40 27/10/2019
Chap 39 18/10/2019
Chap 38 13/10/2019
Chap 37 15/09/2019
Chap 36 03/09/2019
Chap 35 23/08/2019
Chap 34 18/08/2019
Chap 33 08/06/2018
Chap 32 08/06/2018
Chap 31 08/06/2018
Chap 30 08/06/2018
Chap 29 05/03/2018
Chap 28 05/03/2018
Chap 27 05/03/2018
Chap 26 05/03/2018
Chap 20 05/03/2018
Chap 19 05/03/2018
Chap 18 05/03/2018
Chap 17 05/03/2018
Chap 16 05/03/2018
Chap 15 05/03/2018
Chap 14 05/03/2018
Chap 13 05/03/2018
Chap 12 05/03/2018
Chap 11 04/01/2018
Chap 10 23/12/2017
Chap 9 18/12/2017
Chap 8 22/11/2017
Chap 7 23/08/2017
Chap 6 22/08/2017
Chap 5 20/08/2017
Chap 4 14/08/2017
Chap 3 14/08/2017
Chap 2 03/08/2017
Chap 1 10/07/2017

Bình luận