SBO Top Mobile
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay

Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay

9.25
Số lượng đánh giá: 4
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 1654

Tần Mạt 17 tuổi vì bất cẩn mà té lầu, xuyên đến cơ thể của anh trai đối tượng yêu thầm Ngư Thanh Lãng. Sống trong cơ thể của anh trai đáng ghét, đối diện với học trưởng dịu dàng, Tần Mạt từ đó phá hoại đào hoa của em trai, thay anh trai sống, đồng thời chăm sóc hai tiểu ma vương của Ngư gia.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 98 06/01/2019
Chap 97 05/01/2019
Chap 96 27/12/2018
Chap 95 26/12/2018
Chap 94 25/12/2018
Chap 93 23/12/2018
Chap 92 22/12/2018
Chap 91 21/12/2018
Chap 90 20/12/2018
Chap 89 19/12/2018
Chap 88 18/12/2018
Chap 87 17/12/2018
Chap 86 16/12/2018
Chap 85 14/12/2018
Chap 84 13/12/2018
Chap 83 12/12/2018
Chap 82 11/12/2018
Chap 81 10/12/2018
Chap 80 09/12/2018
Chap 78 07/12/2018
Chap 77 05/12/2018
Chap 76 04/12/2018
Chap 74-75 03/12/2018
Chap 73 02/12/2018
Chap 72 01/12/2018
Chap 71 30/11/2018
Chap 70 29/11/2018
Chap 69 28/11/2018
Chap 68 27/11/2018
Chap 67 26/11/2018
Chap 66 25/11/2018
Chap 65 24/11/2018
Chap 64 09/10/2018
Chap 63 13/09/2018
Chap 62 09/09/2018
Chap 61 17/08/2018
Chap 60 15/08/2018
Chap 59 11/08/2018
Chap 58 08/08/2018
Chap 56-57 07/08/2018
Chap 55 23/07/2018
Chap 54 18/07/2018
Chap 53 16/07/2018
Chap 52 13/07/2018
Chap 51 10/07/2018
Chap 50 09/07/2018
Chap 49 07/07/2018
Chap 48 06/07/2018
Chap 47 05/07/2018
Chap 46 30/06/2018
Chap 45 28/06/2018
Chap 44 27/06/2018
Chap 43 23/06/2018
Chap 42 22/06/2018
Chap 41 21/06/2018
Chap 40 19/06/2018
Chap 39 18/06/2018
Chap 38 14/06/2018
Chap 37 13/06/2018
Chap 36 08/06/2018
Chap 35 03/06/2018
Chap 33 01/06/2018
Chap 32 28/05/2018
Chap 31 26/05/2018
Chap 30 25/05/2018
Chap 29 24/05/2018
Chap 28 23/05/2018
Chap 27 20/05/2018
Chap 26 19/05/2018
Chap 25 18/05/2018
Chap 24 13/05/2018
Chap 23 12/05/2018
Chap 22 11/05/2018
Chap 21 10/05/2018
Chap 20 09/05/2018
Chap 19 08/05/2018
Chap 18 07/05/2018
Chap 17 06/05/2018
Chap 16 05/05/2018
Chap 15 04/05/2018
Chap 14 03/05/2018
Chap 13 21/08/2017
Chap 12 18/08/2017
Chap 11 17/08/2017
Chap 10 27/04/2017
Chap 9 07/04/2017
Chap 8 06/04/2017
Chap 7 02/04/2017
Chap 6 31/03/2017
Chap 5 26/03/2017
Chap 4 23/03/2017
Chap 3 22/03/2017
Chap 2 21/03/2017
Chap 1 20/03/2017

Bình luận