VIC Top Mobile 2
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

9.56
Số lượng đánh giá: 68
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 3400

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 96 11/03/2019
Chap 95 07/03/2019
Chap 94 03/03/2019
Chap 93 28/02/2019
Chap 92 23/02/2019
Chap 91 20/02/2019
Chap 90 17/02/2019
Chap 89 14/02/2019
Chap 87 13/02/2019
Chap 84.5 13/02/2019
Chap 86 06/02/2019
Chap 85 05/02/2019
Chap 84 26/01/2019
Chap 83 23/01/2019
Chap 82 19/01/2019
Chap 81 16/01/2019
Chap 80 12/01/2019
Chap 79 09/01/2019
Chap 78 06/01/2019
Chap 77 05/01/2019
Chap 76 04/01/2019
Chap 75 03/01/2019
Chap 74 29/12/2018
Chap 73 26/12/2018
Chap 72 22/12/2018
Chap 71 21/12/2018
Chap 70 15/12/2018
Chap 69 12/12/2018
Chap 68 08/12/2018
Chap 67 05/12/2018
Chap 66 01/12/2018
Chap 65 28/11/2018
Chap 64 24/11/2018
Chap 63 21/11/2018
Chap 62 18/11/2018
Chap 61 14/11/2018
Chap 60 10/11/2018
Chap 59 07/11/2018
Chap 58 03/11/2018
Chap 57 31/10/2018
Chap 56 27/10/2018
Chap 55 24/10/2018
Chap 54 20/10/2018
Chap 53 17/10/2018
Chap 52 13/10/2018
Chap 51 10/10/2018
Chap 50 06/10/2018
Chap 49 03/10/2018
Chap 48 28/09/2018
Chap 47 26/09/2018
Chap 46 22/09/2018
Chap 45 20/09/2018
Chap 44 15/09/2018
Chap 43 07/09/2018
Chap 42 05/09/2018
Chap 41 01/09/2018
Chap 40 29/08/2018
Chap 39 25/08/2018
Chap 38 22/08/2018
Chap 37 18/08/2018
Chap 36 15/08/2018
Chap 35 14/08/2018
Chap 34 14/08/2018
Chap 33 14/08/2018
Chap 32 13/08/2018
Chap 31 04/08/2018
Chap 30 01/08/2018
Chap 29 28/07/2018
Chap 28 25/07/2018
Chap 27 21/07/2018
Chap 26 18/07/2018
Chap 25 14/07/2018
Chap 24 11/07/2018
Chap 23 07/07/2018
Chap 22 04/07/2018
Chap 21 30/06/2018
Chap 20 28/06/2018
Chap 19 23/06/2018
Chap 18 20/06/2018
Chap 17 17/06/2018
Chap 16 13/06/2018
Chap 15 10/06/2018
Chap 14 07/06/2018
Chap 13 02/06/2018
Chap 12 31/05/2018
Chap 11 27/05/2018
Chap 10 23/05/2018
Chap 9 19/05/2018
Chap 8 16/05/2018
Chap 7 13/05/2018
Chap 6 10/05/2018
Chap 5 07/05/2018
Chap 4 06/05/2018
Chap 3 05/05/2018
Chap 2 04/05/2018
Chap 1 03/05/2018
Chap 0 02/05/2018

Bình luận