SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Go88 Top Mobile 2
Bách Yêu Dị Văn

Bách Yêu Dị Văn

9.31
Số lượng đánh giá: 13
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: fb.com/MCKBC.3303
Lượt xem: 791

Tính cách ngang bướng của con người nữ chính, bị sư phụ ngạnh ép cho một cuốn sổ trừ yêu, hấp tấp xuống núi tu hành đuổi yêu. Dọc đường tu hành gặp phải được nam chính, nụ hôn đầu cũng như vậy bị đánh mất… Ban đầu nữ chính chính bởi vì nam chính cũng là người đuổi yêu giống với bản thân mình, nhưng phát hiện nam chính kỳ thực là…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 57 12/10/2019
Chap 56 04/10/2019
Chap 55 26/09/2019
Chap 54 21/09/2019
Chap 53 13/09/2019
Chap 52 03/09/2019
Chap 51 03/09/2019
Chap 50 07/08/2019
Chap 49 07/08/2019
Chap 48 07/08/2019
Chap 47 07/08/2019
Chap 46 31/07/2019
Chap 45 31/07/2019
Chap 44 20/07/2019
Chap 43 15/07/2019
Chap 42 10/07/2019
Chap 41 04/07/2019
Chap 40 28/06/2019
Chap 39 25/06/2019
Chap 38 22/06/2019
Chap 37 10/06/2019
Chap 36 05/06/2019
Chap 35 05/06/2019
Chap 34 24/05/2019
Chap 33 24/05/2019
Chap 32 24/05/2019
Chap 31 09/05/2019
Chap 30 07/05/2019
Chap 29 23/04/2019
Chap 28 18/04/2019
Chap 27 18/04/2019
Chap 26 03/04/2019
Chap 25 27/03/2019
Chap 24 24/03/2019
Chap 23 18/03/2019
Chap 22 15/03/2019
Chap 21 11/03/2019
Chap 20 07/03/2019
Chap 19 06/03/2019
Chap 18 26/02/2019
Chap 17 24/02/2019
Chap 16 18/02/2019
Chap 15 16/02/2019
Chap 14 14/02/2019
Chap 13 04/02/2019
Chap 12 03/02/2019
Chap 11 19/01/2019
Chap 10 05/01/2019
Chap 9 04/01/2019
Chap 8 04/01/2019
Chap 7 20/10/2018
Chap 6 04/10/2018
Chap 5 27/09/2018
Chap 4 23/09/2018
Chap 3 19/09/2018
Chap 2 18/09/2018
Chap 1 13/09/2018

Bình luận