SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

8.57
Số lượng đánh giá: 98
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ocumeo.com
Lượt xem: 9446

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ... Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia - trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia - khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! "Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!", Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: "Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?"

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 126 24/05/2020
Chap 125 21/05/2020
Chap 124 18/05/2020
Chap 123 17/05/2020
Chap 122 11/05/2020
Chap 121 06/05/2020
Chap 120 05/05/2020
Chap 119 04/05/2020
Chap 118 03/05/2020
Chap 117 01/05/2020
Chap 116 27/04/2020
Chap 115 23/04/2020
Chap 114 21/04/2020
Chap 113 18/04/2020
Chap 112 13/04/2020
Chap 111 11/04/2020
Chap 110 08/04/2020
Chap 109 06/04/2020
Chap 108 05/04/2020
Chap 107 31/03/2020
Chap 106 27/03/2020
Chap 105 23/03/2020
Chap 104 22/03/2020
Chap 103 21/03/2020
Chap 102 21/03/2020
Chap 101 21/03/2020
Chap 100 20/03/2020
Chap 99 20/03/2020
Chap 98 19/03/2020
Chap 97 19/03/2020
Chap 96 19/03/2020
Chap 95 18/03/2020
Chap 94 18/03/2020
Chap 93 17/03/2020
Chap 92 17/03/2020
Chap 91 17/03/2020
Chap 90 16/03/2020
Chap 89 16/03/2020
Chap 88 16/03/2020
Chap 87 15/03/2020
Chap 86 15/03/2020
Chap 85 15/03/2020
Chap 84 15/03/2020
Chap 83 14/03/2020
Chap 82 14/03/2020
Chap 81 14/03/2020
Chap 80 13/03/2020
Chap 79 13/03/2020
Chap 78 13/03/2020
Chap 77 13/03/2020
Chap 76 12/03/2020
Chap 75 12/03/2020
Chap 74 12/03/2020
Chap 73 11/03/2020
Chap 72 11/03/2020
Chap 71 11/03/2020
Chap 70 10/03/2020
Chap 69 10/03/2020
Chap 68 10/03/2020
Chap 67 10/03/2020
Chap 66 10/03/2020
Chap 65 09/03/2020
Chap 64 09/03/2020
Chap 63 09/03/2020
Chap 62 09/03/2020
Chap 61 09/03/2020
Chap 60 08/03/2020
Chap 59 08/03/2020
Chap 58 08/03/2020
Chap 57 08/03/2020
Chap 56 08/03/2020
Chap 55 07/03/2020
Chap 54 07/03/2020
Chap 53 07/03/2020
Chap 52 07/03/2020
Chap 51 07/03/2020
Chap 50 06/03/2020
Chap 49 06/03/2020
Chap 48 06/03/2020
Chap 47 06/03/2020
Chap 46 06/03/2020
Chap 45 05/03/2020
Chap 44 05/03/2020
Chap 43 05/03/2020
Chap 42 01/01/2020
Chap 41 20/11/2019
Chap 40 12/11/2019
Chap 39 06/10/2019
Chap 38 25/09/2019
Chap 37 20/09/2019
Chap 36 16/09/2019
Chap 35 04/09/2019
Chap 34 29/08/2019
Chap 33 29/08/2019
Chap 32 29/08/2019
Chap 31 17/08/2019
Chap 30 17/08/2019
Chap 29 17/08/2019
Chap 28 17/08/2019
Chap 27 17/08/2019
Chap 26 11/08/2019
Chap 25 07/08/2019
Chap 24 05/08/2019
Chap 23 02/08/2019
Chap 22 31/07/2019
Chap 21 16/07/2019
Chap 20 16/07/2019
Chap 19 07/07/2019
Chap 18 06/07/2019
Chap 17 06/07/2019
Chap 16 06/07/2019
Chap 15 03/07/2019
Chap 14 07/06/2019
Chap 13 03/06/2019
Chap 12 29/05/2019
Chap 11 29/05/2019
Chap 10 21/05/2019
Chap 9 18/05/2019
Chap 8 13/05/2019
Chap 7 11/05/2019
Chap 6 06/05/2019
Chap 5 03/05/2019
Chap 4 26/04/2019
Chap 3 22/04/2019
Chap 2 20/04/2019
Chap 1 20/04/2019
Chap 0 14/04/2019

Bình luận