SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
Âm Dương Khoái Đệ Trạm

Âm Dương Khoái Đệ Trạm

9.18
Số lượng đánh giá: 33
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 24862

Tôi sinh ra đã là người phàm, vì muốn tìm kích thích mà đi vào con đường làm nhân viên âm dương khoái đệ. Mơ thấy trong tiệm có tất cả những thứ mà mình muốn có, nhưng duy nhất không có tiền. Phía sau một khoái đệ có một câu chuyện đáng sợ, tiếng khóc nơi giếng sâu, người già thật giả, trong ti vi xuất hiện quỷ…những việc này làm tôi đi sát vào biên giới sống chết. Mà những quá khứ này,đều giấu bạn trai quỷ của tôi.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 56 07/03/2019
Chap 55 03/03/2019
Chap 54 27/02/2019
Chap 53 20/02/2019
Chap 52 15/02/2019
Chap 51 11/02/2019
Chap 50 04/02/2019
Chap 49 01/02/2019
Chap 48 29/01/2019
Chap 47 21/01/2019
Chap 46 16/01/2019
Chap 45 10/01/2019
Chap 44 24/12/2018
Chap 43 22/12/2018
Chap 42 11/12/2018
Chap 41 07/12/2018
Chap 40 30/11/2018
Chap 39 26/11/2018
Chap 38 09/11/2018
Chap 37 03/11/2018
Chap 36 28/10/2018
Chap 35 20/10/2018
Chap 34 16/10/2018
Chap 33 13/10/2018
Chap 32 03/10/2018
Chap 31 29/09/2018
Chap 30 13/09/2018
Chap 29 07/09/2018
Chap 28 21/06/2018
Chap 27 12/06/2018
Chap 26 21/05/2018
Chap 25 15/05/2018
Chap 24 10/04/2018
Chap 23 06/04/2018
Chap 22 05/04/2018
Chap 21 02/02/2018
Chap 20 29/01/2018
Chap 19 23/01/2018
Chap 18 21/01/2018
Chap 17 17/01/2018
Chap 16 26/12/2017
Chap 15 17/11/2017
Chap 14 26/10/2017
Chap 13 15/10/2017
Chap 12 12/09/2017
Chap 11 03/09/2017
Chap 10 31/08/2017
Chap 9 24/08/2017
Chap 8 22/08/2017
Chap 7 02/08/2017
Chap 6 26/07/2017
Chap 5 26/07/2017
Chap 4 26/07/2017
Chap 3 15/06/2017
Chap 2 14/06/2017
Chap 1 14/06/2017

Bình luận