SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
Ám Chi Lạc Ấn

Ám Chi Lạc Ấn

7.26
Số lượng đánh giá: 43
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 2000

Ám chi lạc ấn là câu chuyện kể về chàng thiếu niên có năng lực đặc biệt Tô Ngân cùng món đồ mà anh ta bảo vệ (vật bị thất lạc của thế giới khác), từ đó vô tình bị lôi kéo vào những cuộc chiến…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 100 30/03/2019
Chap 99 29/03/2019
Chap 98 29/03/2019
Chap 97 29/03/2019
Chap 96 29/03/2019
Chap 95 29/03/2019
Chap 94 29/03/2019
Chap 93 28/03/2019
Chap 92 27/03/2019
Chap 91 26/03/2019
Chap 90 25/03/2019
Chap 89 21/03/2019
Chap 88 20/03/2019
Chap 87 19/03/2019
Chap 86 18/03/2019
Chap 85 18/03/2019
Chap 84 18/03/2019
Chap 83 17/03/2019
Chap 82 17/03/2019
Chap 81 17/03/2019
Chap 80 17/03/2019
Chap 79 14/03/2019
Chap 78 14/03/2019
Chap 77 14/03/2019
Chap 76 14/03/2019
Chap 75 14/03/2019
Chap 74 13/03/2019
Chap 73.2 13/03/2019
Chap 73.1 13/03/2019
Chap 72 13/03/2019
Chap 71 13/03/2019
Chap 70 13/03/2019
Chap 69 12/03/2019
Chap 68 12/03/2019
Chap 67 12/03/2019
Chap 66 12/03/2019
Chap 65 12/03/2019
Chap 64 12/03/2019
Chap 63 12/03/2019
Chap 62 11/03/2019
Chap 61 10/03/2019
Chap 60 09/03/2019
Chap 59 19/02/2019
Chap 58 18/02/2019
Chap 57 11/02/2019
Chap 56 11/02/2019
Chap 55 09/02/2019
Chap 54 08/02/2019
Chap 53 29/01/2019
Chap 52 28/01/2019
Chap 51 27/01/2019
Chap 50.2 23/01/2019
Chap 50.1 22/01/2019
Chap 49 21/01/2019
Chap 48 20/01/2019
Chap 47 19/01/2019
Chap 46 18/01/2019
Chap 45 07/01/2019
Chap 44 06/01/2019
Chap 43 05/01/2019
Chap 42 04/01/2019
Chap 41 02/01/2019
Chap 40 01/01/2019
Chap 39 18/12/2018
Chap 38 15/12/2018
Chap 37 09/12/2018
Chap 36 19/11/2018
Chap 35 18/11/2018
Chap 34 06/11/2018
Chap 33 23/10/2018
Chap 32 22/10/2018
Chap 31 07/10/2018
Chap 30 05/10/2018
Chap 29 18/09/2018
Chap 28 12/09/2018
Chap 27 09/09/2018
Chap 26 06/09/2018
Chap 25 04/09/2018
Chap 24 03/09/2018
Chap 23 03/09/2018
Chap 22 31/08/2018
Chap 21 30/08/2018
Chap 20 29/08/2018
Chap 19 28/08/2018
Chap 18 27/08/2018
Chap 17 25/08/2018
Chap 16 23/08/2018
Chap 15 22/08/2018
Chap 14 21/08/2018
Chap 13 21/08/2018
Chap 12 20/08/2018
Chap 11 19/08/2018
Chap 10 18/08/2018
Chap 9 17/08/2018
Chap 8 15/08/2018
Chap 7 14/08/2018
Chap 6 10/08/2018
Chap 5 05/08/2018
Chap 4 03/08/2018
Chap 3 02/08/2018
Chap 2 01/08/2018
Chap 1 31/07/2018

Bình luận