VIC Top Mobile 2
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

9.63
Số lượng đánh giá: 83
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn:
Lượt xem: 7493

Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng.......nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 116 09/07/2020
Chap 115 07/07/2020
Chap 114 05/07/2020
Chap 113 03/07/2020
Chap 112 01/07/2020
Chap 111 30/06/2020
Chap 110 25/06/2020
Chap 109 24/06/2020
Chap 108 23/06/2020
Chap 107 29/05/2020
Chap 106 26/05/2020
Chap 105 17/05/2020
Chap 104 04/05/2020
Chap 103 30/04/2020
Chap 102 24/04/2020
Chap 101 20/04/2020
Chap 100 14/04/2020
Chap 99 11/04/2020
Chap 98 06/04/2020
Chap 97 01/04/2020
Chap 96 29/03/2020
Chap 95 24/03/2020
Chap 94 19/03/2020
Chap 93 08/03/2020
Chap 92 08/03/2020
Chap 91 08/03/2020
Chap 90 01/03/2020
Chap 89 01/03/2020
Chap 88 01/03/2020
Chap 87 26/02/2020
Chap 86 26/02/2020
Chap 85 21/02/2020
Chap 84 15/02/2020
Chap 83 04/02/2020
Chap 82 02/02/2020
Chap 81 29/01/2020
Chap 80 25/01/2020
Chap 79 23/01/2020
Chap 78 17/01/2020
Chap 77 12/01/2020
Chap 76 10/01/2020
Chap 75 04/01/2020
Chap 74 03/01/2020
Chap 73 29/12/2019
Chap 72 23/12/2019
Chap 71 22/12/2019
Chap 70 17/12/2019
Chap 69 16/12/2019
Chap 68 06/12/2019
Chap 67 28/11/2019
Chap 66 16/11/2019
Chap 65 10/11/2019
Chap 64 02/11/2019
Chap 63 29/10/2019
Chap 62 27/10/2019
Chap 61 18/10/2019
Chap 60 09/10/2019
Chap 59 26/09/2019
Chap 58 17/09/2019
Chap 57 16/09/2019
Chap 56 08/09/2019
Chap 55 07/09/2019
Chap 54 05/09/2019
Chap 53 03/09/2019
Chap 52 31/08/2019
Chap 51 29/08/2019
Chap 50 21/07/2019
Chap 49 14/07/2019
Chap 48 07/07/2019
Chap 47 29/06/2019
Chap 46 23/06/2019
Chap 45 13/06/2019
Chap 44 07/06/2019
Chap 43 04/06/2019
Chap 42 29/05/2019
Chap 41 25/05/2019
Chap 40 19/05/2019
Chap 39 18/05/2019
Chap 38 11/05/2019
Chap 37 07/05/2019
Chap 36 02/03/2019
Chap 35 01/03/2019
Chap 34 28/02/2019
Chap 33 26/02/2019
Chap 32 24/02/2019
Chap 31 22/02/2019
Chap 30 21/02/2019
Chap 29 18/02/2019
Chap 28 14/02/2019
Chap 27 12/02/2019
Chap 26 09/02/2019
Chap 25 15/01/2019
Chap 24 27/12/2018
Chap 23 24/12/2018
Chap 22 13/12/2018
Chap 21 11/12/2018
Chap 20 08/12/2018
Chap 19 01/11/2018
Chap 18 03/10/2018
Chap 17 01/10/2018
Chap 16 29/09/2018
Chap 15 27/09/2018
Chap 14 24/09/2018
Chap 13 23/09/2018
Chap 12 22/09/2018
Chap 11 20/09/2018
Chap 10 03/09/2018
Chap 9 26/08/2018
Chap 8 25/08/2018
Chap 7 23/08/2018
Chap 6 22/08/2018
Chap 5 02/08/2018
Chap 4 28/07/2018
Chap 3 25/07/2018
Chap 2 24/07/2018
Chap 1 23/07/2018

Bình luận