SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
Ái Khanh Giá Đáo

Ái Khanh Giá Đáo

9.92
Số lượng đánh giá: 36
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: fb.com/truyentranhthapcam
Lượt xem: 1165

Nàng xuyên đến thế giới khác, vì không thể nhẫn nại cuộc sống của phủ thừa tướng, một mình đến dị quốc, nữ cải nam trang, mười ba tuổi liền có tên trên bảng vàng, trở thành Thừa tướng một nước. Mà hắn, thân là Hoàng đế một nước, từ bảy năm nay vẫn luôn ẩn giấu tình cảm, nhưng lại do thân phận hạn chế quấn quýt không ngừng, không dám làm rõ. Một hoàng đế phúc hắc dùng hết tâm kế làm đổ thừa tướng đại nhân nữ cải nam trang.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 14 30/10/2018
Chap 13 22/10/2018
Chap 12 11/10/2018
Chap 11 14/09/2018
Chap 10 09/09/2018
Chap 9 09/09/2018
Chap 8 27/08/2018
Chap 7 21/08/2018
Chap 6 16/08/2018
Chap 5 06/08/2018
Chap 4 02/08/2018
Chap 3 02/08/2018
Chap 2 31/07/2018
Chap 1 28/07/2018

Bình luận