SBO Top Mobile
VIC Top Mobile 2
PC Top
6 Giờ Ký Ức

6 Giờ Ký Ức

9.31
Số lượng đánh giá: 26
Tác giả: Linsan Bàn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 33918

Lúc học tiểu học Lăng Thù đã phát hiện ra bản thân có một năng lực đặc thù, chỉ cần chạm vào một chút nước từ cơ thể người khác là có thể mơ thấy kí ức của người đó trong vòng 6 tiếng sau đó! Mọi người đều không tin cô ấy, Lăng Thù chỉ có thể đem bí mật cất giấu trong lòng, dần dần, cô bắt đầu lấy đó làm vui, thăm dò cuộc sống người khác đồng thời lấy đó làm tài liệu để sáng tác tiểu thuyết trên mạng~~

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 25 06/08/2018
Chap 24 01/08/2018
Chap 23 20/07/2018
Chap 22 13/07/2018
Chap 21 08/07/2018
Chap 20 25/06/2018
Chap 19 16/06/2018
Chap 18 10/06/2018
Chap 17 09/04/2018
Chap 16 02/04/2018
Chap 15 22/02/2018
Chap 14 14/02/2018
Chap 13 27/01/2018
Chap 12 06/12/2017
Chap 11 30/08/2017
Chap 10 24/08/2017
Chap 9 24/06/2017
Chap 8 23/06/2017
Chap 7 21/06/2017
Chap 6 13/06/2017
Chap 5 05/06/2017
Chap 4 30/04/2017
Chap 2 08/04/2017
Chap 1 07/04/2017

Bình luận