SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
101 Phương Pháp Của Tổng Tài

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

9.35
Số lượng đánh giá: 46
Tác giả: Bái Tốn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 3315

Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao? Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 35 09/12/2019
Chap 34 03/12/2019
Chap 33 22/11/2019
Chap 32 17/11/2019
Chap 31 13/11/2019
Chap 30 30/10/2019
Chap 29 25/10/2019
Chap 28 22/10/2019
Chap 27 17/10/2019
Chap 26 08/10/2019
Chap 25 18/09/2019
Chap 24 09/09/2019
Chap 23 01/09/2019
Chap 22 21/08/2019
Chap 21 15/08/2019
Chap 20 09/08/2019
Chap 19 18/07/2019
Chap 18 12/06/2019
Chap 17 10/06/2019
Chap 16 05/06/2019
Chap 15 31/05/2019
Chap 14 17/05/2019
Chap 13 27/12/2018
Chap 12 24/09/2018
Chap 11 18/09/2018
Chap 10 17/09/2018
Chap 9 29/06/2018
Chap 8 28/06/2018
Chap 7 09/06/2018
Chap 6 08/06/2018
Chap 5 08/06/2018
Chap 4 07/06/2018
Chap 3 07/06/2018
Chap 2 06/06/2018
Chap 1 03/06/2018

Bình luận