Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

9.49
Số lượng đánh giá: 55
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenv1.com, Mei Mei
Lượt xem: 3839
Ba bị mất tích lúc 3 tuổi, 15 tuổi bị đánh đứt gân tay, 16 tuổi mẹ bị chết vì tai nan xe, 19 tuổi chú ruột bị hãm hại, 22 tuổi bị chồng và bạn thân của mình thiêu chết cháy. Có lẽ ông trời đồng tình cho nên để nàng trọng sinh về năm 15 tuổi.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 110 03/08/2018
Chap 109 31/07/2018
Chap 108 29/07/2018
Chap 107 27/07/2018
Chap 106 26/07/2018
Chap 105 24/07/2018
Chap 104 24/07/2018
Chap 103 24/07/2018
Chap 102 17/07/2018
Chap 101 17/07/2018
Chap 100 11/07/2018
Chap 99 10/07/2018
Chap 98 09/07/2018
Chap 97 08/07/2018
Chap 96 07/07/2018
Chap 95 03/07/2018
Chap 94 03/07/2018
Chap 93 29/06/2018
Chap 91 27/06/2018
Chap 92 27/06/2018
Chap 90 22/05/2018
Chap 89 20/05/2018
Chap 88 19/05/2018
Chap 87 18/05/2018
Chap 86 17/05/2018
Chap 85 16/05/2018
Chap 84 14/05/2018
Chap 83 13/05/2018
Chap 82 12/05/2018
Chap 81 10/05/2018
Chap 80 07/05/2018
Chap 79 06/05/2018
Chap 78 05/05/2018
Chap 77 02/05/2018
Chap 76 02/05/2018
Chap 75 30/04/2018
Chap 74.2 29/04/2018
Chap 74 26/04/2018
Chap 73 25/04/2018
Chap 72 21/04/2018
Chap 71 21/04/2018
Chap 70 16/04/2018
Chap 69 14/04/2018
Chap 68 12/04/2018
Chap 67 10/04/2018
Chap 66 07/04/2018
Chap 65 05/04/2018
Chap 64 03/04/2018
Chap 63 02/04/2018
Chap 62 30/03/2018
Chap 61 28/03/2018
Chap 60 24/03/2018
Chap 59 18/03/2018
Chap 58.2 17/03/2018
Chap 58 07/03/2018
Chap 57.2 07/03/2018
Chap 57 24/02/2018
Chap 56.2 24/02/2018
Chap 56 14/02/2018
Chap 55.2 14/02/2018
Chap 55 13/02/2018
Chap 54.2 13/02/2018
Chap 54 11/02/2018
Chap 53.2 09/02/2018
Chap 53 05/02/2018
Chap 52.2 05/02/2018
Chap 52 04/02/2018
Chap 51 02/02/2018
Chap 50 01/02/2018
Chap 49.2 01/02/2018
Chap 49 31/01/2018
Chap 48 30/01/2018
Chap 47 29/01/2018
Chap 46 29/01/2018
Chap 45 28/01/2018
Chap 44 26/01/2018
Chap 43 24/01/2018
Chap 42 22/01/2018
Chap 41 21/01/2018
Chap 40 15/01/2018
Chap 39 13/01/2018
Chap 38 09/01/2018
Chap 37 05/01/2018
Chap 36 03/01/2018
Chap 35 02/01/2018
Chap 34 31/12/2017
Chap 33 30/12/2017
Chap 32 13/12/2017
Chap 31 05/12/2017
Chap 30 23/11/2017
Chap 29 20/11/2017
Chap 28 17/11/2017
Chap 27 14/11/2017
Chap 26 09/11/2017
Chap 25 07/11/2017
Chap 24 05/11/2017
Chap 23 03/11/2017
Chap 22 01/11/2017
Chap 21 30/10/2017
Chap 20 28/10/2017
Chap 19 26/10/2017
Chap 18.2 22/10/2017
Chap 18.1 26/09/2017
Chap 17 26/09/2017
Chap 16 21/09/2017
Chap 15 17/09/2017
Chap 14 16/09/2017
Chap 13 16/09/2017
Chap 12 08/07/2017
Chap 11 08/07/2017
Chap 10 26/06/2017
Chap 9 22/04/2017
Chap 8 18/04/2017
Chap 7 01/04/2017
Chap 6 31/03/2017
Chap 5 23/03/2017
Chap 4 22/03/2017
Chap 3 19/03/2017
Chap 2 18/03/2017
Chap 1 10/03/2017

Bình luận

Đóng