SBO Top Mobile
ZB Top Mobile 2
PC Top
Trái Tim Hoang Dã

Trái Tim Hoang Dã

8.23
Số lượng đánh giá: 47
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Đam Mỹ, Manhua, Shoujo
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 53731

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 43 15/02/2019
Chap 42 12/01/2019
Chap 41 12/01/2019
Chap 40 12/01/2019
Chap 39 12/01/2019
Chap 38 26/12/2018
Chap 37 03/12/2018
Chap 36 01/12/2018
Chap 35 16/10/2018
Chap 34 15/10/2018
Chap 33 06/09/2018
Chap 32 21/08/2018
Chap 31 10/11/2017
Chap 30 07/11/2017
Chap 29 03/11/2017
Chap 28 01/11/2017
Chap 27 28/10/2017
Chap 26 25/10/2017
Chap 25 11/09/2017
Chap 24 04/09/2017
Chap 23 26/08/2017
Chap 22 23/08/2017
Chap 21 18/08/2017
Chap 20 13/08/2017
Chap 19 13/08/2017
Chap 18 13/08/2017
Chap 17 13/08/2017
Chap 16 13/08/2017
Chap 15 06/08/2017
Chap 14 06/08/2017
Chap 13 04/08/2017
Chap 12 04/08/2017
Chap 11 29/07/2017
Chap 10 29/07/2017
Chap 9 21/07/2017
Chap 8 15/07/2017
Chap 7 10/07/2017
Chap 6 10/07/2017
Chap 5 09/07/2017
Chap 4 07/07/2017
Chap 3 07/07/2017
Chap 2 29/04/2017
Chap 1 24/04/2017

Bình luận

Left Balloon Đóng
Right Balloon Đóng
Float Left Đóng
Float Right Đóng