Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top

Cổ Đại ( 119)

#Tên truyệnMới nhấtLượt xem
1Thập Lý Hồng Trang - Xuất Giá Thay Huynh Chap 17523
2Bệ Hạ Tại Thượng, Phụng Mệnh Long Dương Chap 24517
3Mười Dặm Hồng Trang, Thay Huynh Xuất Giá Chap 1312
4Dục Huyết Thương Hậu Chap 57764
5Tôi Bị Gấu Trúc Nhìn Trúng Rồi Chap 27620
6Phế Sài Nữ Vương Kỵ Sĩ Đoàn Chap 3418
7Hoa Nhan Sách Chap 30.2708
8Trẫm Quyết Định Giải Tán Hậu Cung Chap 13518
9Phượng Hoàng Tê Lâm Chap 37613
10Phượng Hoàng Ngàn Năm Chap 33789
11Yêu Nhan Lệnh Chap 38.5683
12[NP] Thiền Tâm Vấn Đạo Chap 38641
13Phu Quân Trong Tay, Ta Có Thiên Hạ Chap 9441
14Quốc Tử Giám Mật Văn Lục Chap 3376
15Kiêu Sủng Y Phi Chap 56813
16Bổn Vương Không Muốn Kết Hôn Chap 1.2448
17Solo Đi Vương Gia Chap 39620
18Hoàng Đế Trung Nhị Bệnh Chap 9423
19Trời Sinh Một Cặp Đối Nghịch Chap 0406
20Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng Chap 2564
21Loạn Thế Đế Hậu Chap 65820
22[NP] Phò Mã! Không Nên A! Chap 201291
23Khánh Hi Kỷ Sự Chap 5453
24Thái Tử Bị Hoang Tưởng Chap 42826
25Ái Khanh Giá Đáo Chap 14594
26Hoàng Hậu Của Trẫm Là Võ Lâm Minh Chủ Chap 44830
27Vương Gia Không Phải Là Bạn Đời Tốt Chap 12677
28Như Ý Giai Thê Chap 3632
29Mỹ Nữ Hoàng Hậu Mệnh Không Tốt Chap 2599
30Khuynh Thế Thần Thâu Của Ngự Quân Ký Chap 4582
31Sở Cung Tứ Thời Ca Chap 3638
32Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi Chap 281234
33Ta Ở Cổ Đại Xích CP Chap 9875
34Thịnh Thế Đế Vương Phi [HẾT] Chap 110 HẾT2209
35Hôn Quân Thăng Cấp Ký Chap 5888
36Ngô Bổn Công Chúa Chap 71428
37Đô Đốc Đại Nhân Sủng Thê Kí Chap 19.22026
38Bí Mật Của Dạ Tộc Chap 10.11076
39Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí Phi Chap 873286
40Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App Chap 311647
Left Balloon Đóng