VIC Top Mobile 2
Sinh Sinh Tương Thác

Sinh Sinh Tương Thác

9.62
Số lượng đánh giá: 47
Tác giả: Tu vương Hy
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 34994

Ngàn năm luân hồi, chỉ vì nàng. Rớt xuống nhân gian cũng được, làm thú vật cũng vậy, suy cho cùng thì chàng cũng chẳng bao giờ chết, ngàn năm không có nàng, nếu có có thể gặp lại?

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 57 19/03/2020
Chap 56 10/03/2020
Chap 55 05/03/2020
Chap 54 27/02/2020
Chap 53 22/02/2020
Chap 52 17/02/2020
Chap 51 03/02/2020
Chap 50 22/01/2020
Chap 49 03/01/2020
Chap 48 27/12/2019
Chap 47 16/12/2019
Chap 46 05/12/2019
Chap 45 04/11/2019
Chap 44 16/10/2019
Chap 43 14/09/2019
Chap 42 03/09/2019
Chap 41 22/08/2019
Chap 40 18/08/2019
Chap 39 13/08/2019
Chap 38 27/07/2019
Chap 37 12/07/2019
Chap 36 11/07/2019
Chap 35 22/01/2019
Chap 34 16/01/2019
Chap 33 08/01/2019
Chap 32 01/01/2019
Chap 31 27/08/2018
Chap 30 21/08/2018
Chap 29 16/08/2018
Chap 28 09/08/2018
Chap 27 02/08/2018
Chap 26 26/07/2018
Chap 25 09/03/2018
Chap 24 01/03/2018
Chap 23 27/02/2018
Chap 22 24/02/2018
Chap 21 15/02/2018
Chap 20 10/01/2018
Chap 19 08/01/2018
Chap 18 06/01/2018
Chap 17 15/12/2017
Chap 16 03/09/2017
Chap 15 01/09/2017
Chap 14 30/08/2017
Chap 13 28/08/2017
Chap 12 25/08/2017
Chap 11 19/08/2017
Chap 10 25/06/2017
Chap 9 17/06/2017
Chap 8 14/06/2017
Chap 7 02/06/2017
Chap 6 28/05/2017
Chap 5 28/05/2017
Chap 4 23/05/2017
Chap 3 23/05/2017
Chap 2 20/05/2017
Chap 1 19/05/2017

Bình luận