SBO Top Mobile
ZB Top Mobile 2
PC Top
Nữ Hoàng Giá Đáo

Nữ Hoàng Giá Đáo

9.54
Số lượng đánh giá: 26
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenmh.com
Lượt xem: 709

Nữ hoàng ở tương lai xuyên việt về hiện đại gặp kiêu ngạo tổng tài.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 37 10/07/2019
Chap 36 14/06/2019
Chap 35-VIDEO 11/06/2019
Chap 34 07/06/2019
Chap 33 26/05/2019
Chap 32 25/05/2019
Chap 31 14/05/2019
Chap 30 08/05/2019
Chap 29 06/05/2019
Chap 28 02/05/2019
Chap 27 26/04/2019
Chap 26 08/04/2019
Chap 25 06/04/2019
Chap 24 12/03/2019
Chap 23 08/03/2019
Chap 22 03/03/2019
Chap 21 02/03/2019
Chap 20 20/02/2019
Chap 19 19/02/2019
Chap 18 13/02/2019
Chap 17 12/02/2019
Chap 16 06/02/2019
Chap 15 30/01/2019
Chap 14 27/01/2019
Chap 13 25/01/2019
Chap 12 21/01/2019
Chap 11 19/01/2019
Chap 10 18/01/2019
Chap 9 12/01/2019
Chap 8 11/01/2019
Chap 7 10/01/2019
Chap 6 07/01/2019
Chap 5 06/01/2019
Chap 4 05/01/2019
Chap 3 04/01/2019
Chap 2 03/01/2019
Chap 1 26/12/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng
Right Balloon Đóng
Float Left Đóng
Float Right Đóng