Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Mật Ngọt Cấm Kỵ

Mật Ngọt Cấm Kỵ

7.57
Số lượng đánh giá: 14
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 1061
Chu Vĩ vì thành công lần này mà phát hiện được Tử Huyền có tài thiết kế, bắt đầu bồi dưỡng Tử Huyền thành nhà thiết kế để bản thân sử dụng. Tất cả những tác phẩm của Tử Huyền đều bị Chu Vĩ lấy đi, từng bước từng bước trở thành đại danh sư. Còn Tử Huyền chỉ là một quân cờ trong tay hắn.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 135 17/12/2018
Chap 134 13/12/2018
Chap 133 11/12/2018
Chap 132 05/12/2018
Chap 131 17/11/2018
Chap 130 16/11/2018
Chap 129 14/11/2018
Chap 128 12/11/2018
Chap 127 12/11/2018
Chap 126 10/11/2018
Chap 125 09/11/2018
Chap 124 08/11/2018
Chap 123 08/11/2018
Chap 122 07/11/2018
Chap 121 06/11/2018
Chap 120 05/11/2018
Chap 117 02/11/2018
Chap 116 01/11/2018
Chap 115 01/11/2018
Chap 114 31/10/2018
Chap 113 31/10/2018
Chap 112 31/10/2018
Chap 111 30/10/2018
Chap 109 29/10/2018
Chap 108 28/10/2018
Chap 107 27/10/2018
Chap 105-106 26/10/2018
Chap 104 25/10/2018
Chap 103 25/10/2018
Chap 102 24/10/2018
Chap 101 24/10/2018
Chap 100 23/10/2018
Chap 99 22/10/2018
Chap 98 22/10/2018
Chap 97 22/10/2018
Chap 96 21/10/2018
Chap 95 21/10/2018
Chap 94 21/10/2018
Chap 93 20/10/2018
Chap 92 19/10/2018
Chap 91 19/10/2018
Chap 90 18/10/2018
Chap 89 18/10/2018
Chap 88 17/10/2018
Chap 87 17/10/2018
Chap 86 17/10/2018
Chap 85 17/10/2018
Chap 84 16/10/2018
Chap 83 16/10/2018
Chap 82 16/10/2018
Chap 81 16/10/2018
Chap 80 15/10/2018
Chap 79 15/10/2018
Chap 78 15/10/2018
Chap 77 15/10/2018
Chap 76 14/10/2018
Chap 75 14/10/2018
Chap 74 13/10/2018
Chap 73 13/10/2018
Chap 72 13/10/2018
Chap 71 13/10/2018
Chap 70 13/10/2018
Chap 69 13/10/2018
Chap 68 12/10/2018
Chap 67 12/10/2018
Chap 66 12/10/2018
Chap 65 11/10/2018
Chap 64 10/10/2018
Chap 63 09/10/2018
Chap 62 08/10/2018
Chap 61 07/10/2018
Chap 60 06/10/2018
Chap 59 05/10/2018
Chap 57 03/10/2018
Chap 56 02/10/2018
Chap 55 01/10/2018
Chap 54 30/09/2018
Chap 53 26/09/2018
Chap 52 22/09/2018
Chap 51 20/09/2018
Chap 50 19/09/2018
Chap 49 18/09/2018
Chap 48 15/09/2018
Chap 47 15/09/2018
Chap 46 13/09/2018
Chap 45 10/09/2018
Chap 44 09/09/2018
Chap 43 08/09/2018
Chap 42 07/09/2018
Chap 41 07/09/2018
Chap 40 06/09/2018
Chap 39 05/09/2018
Chap 38 04/09/2018
Chap 37 03/09/2018
Chap 36 02/09/2018
Chap 35 01/09/2018
Chap 34 01/09/2018
Chap 33 01/09/2018
Chap 32 20/08/2018
Chap 31 14/08/2018
Chap 30 09/08/2018
Chap 29 09/08/2018
Chap 28 30/07/2018
Chap 27 27/07/2018
Chap 26 11/08/2017
Chap 25 19/07/2017
Chap 24 07/07/2017
Chap 23 06/07/2017
Chap 22 29/06/2017
Chap 21 19/06/2017
Chap 20 29/04/2017
Chap 19 28/04/2017
Chap 18 26/04/2017
Chap 17 24/04/2017
Chap 16 02/04/2017
Chap 15 25/03/2017
Chap 14 24/03/2017
Chap 13 23/03/2017
Chap 12 22/03/2017
Chap 11 02/12/2016
Chap 10 27/11/2016
Chap 9 25/11/2016
Chap 8 24/11/2016
Chap 7 23/11/2016
Chap 6 09/09/2016
Chap 5 07/09/2016
Chap 4 06/09/2016
Chap 3 05/09/2016
Chap 2 31/08/2016
Chap 1 30/08/2016

Bình luận

Left Balloon Đóng